Landsbygdens hus

Du är här

Skansen har byggnader från de flesta svenska landskap. Byggnaderna är placerade så att hus och gårdar från södra Sverige ligger på södra Skansen, som till exempel Skånegården, och byggnader från norra Sverige, till exempel Älvrosgården från Härjedalen, ligger på norra delen. Runt hus och gårdar speglar växtligheten landskapet huset är hämtat från. Det är därför gott om björkar och tallar runt Delsbogården från Hälsingland.

Bagarstugan

Bagarstugan

I Bagarstugan från Offerdal i Jämtland bakas framför allt tunnbröd, vilket förr var den vanligaste brödsorten i norra Sverige.

Bergsmansgården

Bergsmansgården

Bergsmansgården visar hur en förmögen bergsman levde på 1700-talet.

Bollnässtugan

Bollnässtugan

Bollnässtugan från Hälsingland är en helgdagsstuga som bland annat var avsedd för fester, och som även kunde användas som övernattningsrum för långväga gäster.

Delsbogården

Delsbogården

Delsbogården är sammanställd av byggnader från mellersta Hälsingland och visar en välbärgad bondgård omkring 1850.

Ekshäradsgården

Ekshäradsgården

Ekshäradsgården från Värmland har bland annat använts som häradsrättens tingsställe och som Värmlands regementes mönstringsplats.

Finngården

Finngården

Finngården visar hur finländska svedjebönder levde i finnskogarna i Värmland, Dalarna och Hälsingland under 1600-talet.

Folkets hus på Skansen

Folkets hus

I Gershedens Folkets hus från Värmland samlades den socialdemokratiska ungdomsklubben, nykterhetslogen och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF).

Främmestadskvarnen

Främmestadskvarnen

Främmestadskvarnen från Västergötland är en holkkvarn, där hjulhuset vrids kring en trätumma, en så kallad holk.

Fäboden

Fäboden

Till fäbodarna, som ägdes av flera bönder gemensamt, togs djuren under sommaren för bete. Skansens fäbod består av byggnader från tre olika fäbodar i Älvdalen i norra Dalarna.

Hackstugan

Hackstugan

Hackstugan från Orsa i Dalarna är en verkstad där man arbetat med tillhuggning (hackning) av slipstenar.

Hornborgastugan

Hornborgastugan

Hornborgastugan från Västergötland visar ur de så kallade obesuttna, de som inte ägde någon egen mark att odla, bodde under 1800-talet.

Kyrkhultsstugan

Kyrkhultsstugan

Kyrkhultsstugan från Blekinge hör Skansens första byggnader.

Kölnan

Kölnan

Kölnan kallas en byggnad som använts till att torka korn till malt för ölbryggning. Byggnaden kommer ursprungligen från Värmland.

Lambgiften

Lambgiften

Lambgiften och russgiften är hus av gotländsk typ. Här kunde utegångsfår och hästar söka skydd och finna mat vintertid.

Linberedningsverket

Linberedningsverket

För att underlätta arbetet vid linberedningen började man under 1700-talet att bygga linberedningsverk i Hälsingland. Dessa ägdes ofta av flera gårdar tillsammans.

Logen

Logen

Logen kommer från Vallstanäs gård i Uppland, där den byggdes i början av 1700-talet.

Missionshuset

Missionshuset

På Skansen visas Missionshuset från Östergötland så som det såg ut 1914. Här hålls gudstjänst vissa sön- och helgdagar.

Moragården

Moragården

Moragården visar hur en bondgård i övre Dalarna kunde se ut ända fram till omkring 1800.

Oktorpsgården

Oktorpsgården

Oktorpsgården visar hur en kringbyggd slättbygdsgård i Halland kunde se ut på 1870-talet.

Ordenshuset Brofästet

Ordenshuset Brofästet

Ordenshuset Brofästet kommer från Tierp i Uppland. Det byggdes 1895 av nykterhetslogen Brofästet inom IOGT.

Ransätersboden

Ransätersboden

Ransätersboden från Värmland är en timrad och torvtäckt förrådsbod, som användes för förvaring av mat.

Russgiften

Russgiften

Russgiften och lambgiften är hus av gotländsk typ. Här kunde utegångsfår och hästar söka skydd och finna mat vintertid.

Samevistet

Samevistet

I Samevistet berättas om den samiska befolkningens historia, kultur och traditioner.

Seglora kyrka

Seglora kyrka

Seglora kyrka kommer från Seglora socken i Västergötland där den uppfördes 1729-30.

Skogaholms herrgård

Skogaholms herrgård

Skogaholms herrgård visar en mellansvensk herrgård vid slutet av 1700-talet. Huvudbyggnaden kommer från Närke, medan flyglarna är hämtade från Småland.

Skogsarbetarkojan

Skogsarbetarkojan

Skogsarbetarkojan är byggd efter förebilder från Hälsingland. Skansens koja är byggd för tio man, men i regel kunde skogsarbetarkojorna rymma upp till fyra gånger så många. Skogshuggarna arbetade ofta långt hemifrån.

Skvaltkvarnen

Skvaltkvarnen

Skvaltkvarnen kunde bara användas när det var tillräckligt med vatten i bäcken. Byggnaden kommer från Halland.

Skånegården

Skånegården

Skånegården kommer från den bördiga slättbygden i södra Skåne.

Slogboden

Slogboden

Slogboden kommer från Dalarna och användes som tillfällig bostad för folket som bärgade höet på skogsslåttern, ”slogen”.

Smedjan

Smedjan

I smedjan utfördes huvudsakligen mindre smidesarbeten till husbehov, som till exempel lås, beslag, gångjärn och dörrhaspar. Byggnaden kommer från Uppland.

Soldattorpet

Soldattorpet

Soldattorpet från Småland visar hur ett typiskt soldattorp såg ut under 1800-talets första hälft.

Statarlängan

Statarlängan

Benämningen statare kommer av att lönen till största delen utbetalades in natura, så kallad stat. Dessutom ingick bostad, ved och en liten täppa. Byggnaden kommer från Sörmland.

Stenstugan

Stenstugan

Stugan byggdes med backstugor från västra Blekinge som förebild och visar hur fattiga människor kunde bo under 1800-talet.

Vadmalsstampen

Vadmalsstampen

I vadmalsstampen beredde man ylletyg till vadmal. Byggnaden kommer ursprungligen från Härjedalen.

Vastveitloftet

Vastveitloftet

Vastveitloftet är en av de äldsta byggnaderna på Skansen och kommer från bondgården Vastveit i Telemark i Norge.

Virserumsboden

Virserumsboden

Virserumsboden är en knuttimrad loftbod i två våningar. Byggnaden kommer ursprungligen från Viresrum i Småland.

Väla skola

Väla skola

Väla skola från Väla socken i Västergötland är en av alla de skolor som byggdes på den svenska landsbygden i mitten av 1800-talet.

Älvrosgården

Älvrosgården

Älvrosgården är en typisk nordsvensk bondgård sammanställd av byggnader från östra Härjedalen.