Arbetarbostaden på Skansen

Stängt just nu men se kalendariet för vilka miljöer som är öppna idag!

Sparad som favorit Spara som favorit

Arbetarbostaden

Kallt och fuktigt, inget kök, ingen bekvämlighet - så kunde livet se ut för många arbetare i städerna på slutet av 1800-talet.

Folket som i århundranden till största delen försörjt sig på jordbruk måste med industrialiseringen söka sig till städerna för att tjäna ihop sitt levebröd. Det innebär att gå från att klara sig från vad man själv producerar till lönearbete och till att ha pengar att betala med för varor och tjänster.

I de växande städerna ökar behovet av bostäder snabbt men det byggs inte efter behov utan med vinstmotiv och på spekulation. En bostad kan skilja sig avsevärt mellan olika arbetarfamiljer, de som har det bäst ställt kan till och med ha husa, medan andra kan bo i ett före detta garveri eller i en vedbod. Men många arbetarbostäder har usel standard, kalla och fuktiga, och familjerna bor trångt, mycket trångt.

Det är inte ovanligt att en arbetarebostad består av ett rum och kök eller av ett enkelrum med någon form av kokmöjlighet. I det enda rummet är det inte sällsynt med sju till åtta personer och ibland tar man in inneboende för att dryga ut inkomsterna. Om det finns en säng är den oftast reserverad för familjeförsörjaren, resten får sova på golvet eller i andra tillfälliga lösningar som inte tar plats.

Arbetarbostaden visar en bostad på 1890-talet som består av ett rum med en så kallad kakelugnsspis och som kan rymma sex personer. Maten lagas på kakelugnsspisen, som också är rummets enda värmekälla. De fåtaliga möblerna, de vita gardinerna och trasmattorna är en typisk inredning i en bostad som denna. Vid fönstret står symaskinen. Hustrun i Arbetarbostaden är hemsömmerska. Hennes möjligheter att bidra är viktig även om hon inte tjänar några större summor.

Arbetarbostaden finns i ett 1700-talshus från Bondegatan i Stockholm. En person som hyrde i huset när det låg på sin ursprungliga plats flyttade 34 gånger på 48 år på grund av den dåliga bostadssituationen.


1870-1913

Upp