Virserumsboden
Sparad som favorit Spara som favorit

Sädesbod

I en tid när gårdsfolket lever på vad de själva odlar, tillverkar och förvarar är tidens skafferi ett eget hus bland flera andra runt gårdstunet. Ett hus som också fungerar som sovrum sommartid.

Mat och värme är de viktigaste livsbetingelserna i ett självhushåll. Man hushållar med bränslet och avgränsar uppvärmningen till få rum där hela familjen med pigor och drängar bor. Med sommarvärmen kommer möjligheten till större utrymme för var och en och sädesboden används sommartid som sovstuga för gårdens tjänstefolk.

I bottenvåningen finns två rum, ett större som är förrådsbod och ett mindre som är avträde, en torrtoalett.

På övervåningen finns ett enda rum med ingång från svalen. Här uppe förvarade man gården förråd av spannmål. En trappa i form av en kraftig stock med urhuggna trappsteg leder från marken upp till svalen.

Svalen fungerar som en luftsluss för att undvika att kall luft utifrån kyler ned rummet innanför.

Bodens datering är osäker men troligtvis går den tillbaka till 1600-talet, möjligen ännu längre. Loftboden kommer från Virserums socken i Småland.


1830-1860

Upp