Sparad som favorit Spara som favorit

Noraboden

Boden från Nora stad i Västmanland fungerade som en salubod och magasinsutrymme för de köpmän som kom resande från Arboga för att sälja på marknader och torgdagar.

Handeln i den förindustriella staden var fylld av kontraster. Vardagsinköpen gjordes på torget, i en handelsbod eller i hökareboden medan man sparade sina inköp av sådant som var viktigt eller lustfyllt till säsongsmarknaderna.

En vanlig rutin på marknads- och torgdagarna i städerna var att bönderna vid ankomsten ”stallade” in på handelsgården hos någon köpman. Affärerna mellan handelsmannen och säljarna gjordes upp på köpmannens kontor. Köpmännen kunde också ha en salubod där han kunde visa upp sitt sortiment, tyger, glas, porslin, redskap. Boden fick gärna ha en ingång från gatan för att mellan torgdagarna underlätta kontakten med invånarna i staden. Det förekom också att bodar hyrdes ut till hökare eller tillfälliga handlare under till exempel marknadsdagar.

Vid en brand 1920 förstördes delar av Noraboden och stora kulturhistoriska värden gick förlorade. De bevarade delarna av boden har därför endast yttre likheter med Arbogaköpmännens bodlänga. Idag fungerar Noraboden som vandrarhem och som lager.


1830-1860

Upp