Kvinna håller i linhärva
Sparad som favorit Spara som favorit

Linberedningsverket

Rycka, repa, röta, bråka, skäkta och häckla – uttrycken som används vid linets beredning finns bevarade i många talesätt och uttryck. Ljudet från linberedningsverket är spännande med det stora knarrande vattenhjulet.

Linberedningsverket ligger vid en liten bäck. Vattnet driver ett vattenhjul, som får olika redskap att arbeta. I den nedre våningen bråkas linet under en väldig träklubba och en trappa upp skäktas det med hjälp av skäktknivar, som sitter som ekrar i två stora hjul.

Linodling och linnevävnad har varit viktiga binäringar i Hälsingland ända sedan medeltiden. Det krävs mycket arbete för att få fram den färdiga lintråden. Man får först rycka linet, sen repa det, bråka, skäkta och häckla. Det färdiga linet blir till kläder, dukar, tyger och garner.

Linodlingen och tillverkningen av linnevävnader når sin kulmen i Hälsingland på 1800-talet. Då börjar affärsmän importera bomull, och många bönder slutar med den arbetsamma linberedningen, men på en del hälsingegårdar lever hanteringen kvar långt in på 1900-talet.

Linberedningsverk ägs ofta av flera gårdar gemensamt. Man hjälps åt och arbetar tillsammans med linproduktionen.

Linberedningsverket kommer från Nansta i Forsa socken i Hälsingland. Det är en knuttimrad tvåvåningsbyggnad med vedtak, troligen från 1800-talets förra del.

- LÄS MER -

1830-1860

Upp