Kölnan. En liten timmerbyggnad med loft. En kölna är en byggnad som användes till att torka korn till malt för ölbryggning. Det fuktiga kornet som börjat gro torkades i övervåningen av värmen från en gråstensugn i bottenvåningen. Den här kölnan kommer från Värmland.
Sparad som favorit Spara som favorit

Kölna

Öl har varit ett viktigt livsmedel i Sverige under århundraden. Den näringsrika drycken var en livförsäkring under perioder med missväxt och dåligt vatten.

Självhushållning innebär att man tillverkar mycket av det man behöver från ax till limpa. Ingredienserna framställs på den egna gården.Många hushåll brygger sitt eget öl och till öl behöver man malt. Malt är korn som prepareras genom groning och torkning, det mältas. Det är öltillverkningens viktigaste råämne.

Den eldfarliga kölnan står en bra bit utanför gården och byn. Här torkas malt. Direkt på jordgolvet i kölnan står en kallmurad rökugn. När man eldar i rökugnen söker sig värmen uppåt och torkar maltet som ligger utbrett på lavarna. Mältningen tar ofta flera veckor och är ett krävande arbete som fodrar ständig påpasslighet för att inte maltet ska ta skada. Ölet är i regel mörkt eftersom man inte kan torka, kölna, malten vid låga temperaturer. Istället blir malten rostad och mörk.

Man mältar oftast bara en gång per år, på hösten efter spannmålsskörden. Kölnan sköts och vaktas vanligtvis av gårdens pigor.

Kölnan är från Köla socken i Västra Värmland


1830-1860


1720-1820

Upp