Knubbsäl på Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Knubbsäl

Knubbsälen är i jämförelse med andra sälar liten och slank med ett klotformigt huvud och V-formade näsborrar.

Knubbsäl på Skansen

Skansen

En knubbsäl kan dyka ner till 200 meters djup och stanna under vattnet upp till 45 minuter!

Knubbsälen har en ”uppnäsa” i profil, ett tjockt späcklager och pälsen är ljusgrå eller brungrå med mörka fläckar. Med sina extremt känsliga morrhår kan knubbsälarna uppfatta vibrationer från fiskarnas rörelser och på så vis fånga fisk även när det är mörkt eller när vattnet är grumligt. Knubbsälen kan upptäcka en sill på upp till 180 meters håll.

En knubbsäl kan dyka ner till 200 m djup och stanna under vattnet upp till 45 minuter för att jaga, men det vanliga är att den stannar i 5 till 10 minuter under vattenytan. Pulsslaget minskar till omkring 20 slag per minut vid långvariga dykningar i motsats till 150 slag normalt. De kan också stänga av stora delar av blodflödet när de dyker för att hushålla med blodets syre.

Boplats

Knubbsälen föredrar skyddade sandbanker och skär där den ligger och vilar sig. Inte sällan går den upp i floder, och den klarar sig utmärkt i sötvatten. Man ser oftast inte knubbsälen mer än ett par mil från kusten. Den är flocklevande, men lika täta ansamlingar som hos många andra arter ser man inte. Arten jagas av isbjörn, späckhuggare och större sjölejon. Det händer även att ungarna fångas av rävar och stora rovfåglar.

I vattnet jagar knubbsälarna ensamma, men på land ser man dem ofta i små grupper. Där lever de inte socialt med varandra utan reagerar aggressivt när de blir rörda av ett annat djur.

Föda

Vuxna knubbsälar äter nästan bara fisk och vid Sveriges västkust är det till 80 procent torskfiskar. En individ äter 3 till 5 kg fisk per dag. Ungarna tar även skaldjur och blötdjur.

Fortplantning

Parningen sker i vattnet och efter 8-12 månaders dräktighet föder honan en enda unge. Kuten väger vid födseln cirka 9 kg och är omkring 85 cm lång. Den dias knappt fem veckor och måste sen klara sig självständigt.

Population och jakt

Beståndet av knubbsäl är känsligt. 1988 dog drygt hälften av alla individer i Kattegatt och Skagerak av en virussjukdom. År 2002 slog viruset till igen och ännu en gång dog ungefär hälften av alla knubbsälar längs den svenska kusten. Andra hot är giftiga ämnen som tillförs havet i form av föroreningar samt fiske. Ibland fastnar knubbsälar i fiskenät och dödas.

Våra sälar på Skansen äter bra fisk som är MSC-märkt. Märkningen innebär att fisken är fångad med omsorg om havsmiljön. Läs mer under Skansens miljöarbete.

Knubbsälen i Östersjön är rödlistad, dvs betecknas som starkt hotad. Internationellt sett räknas dock knubbsälen som livskraftig. Populationen över hela världen uppskattas till 400 000 till 500 000 individer. Människan jagade knubbsälen redan under forntiden – dels för köttet, dels för pälsen och tran. Först på 1970-talet infördes skyddsåtgärder för djuret. Beståndet i Nordsjön har nu återhämtat sig till en stam på cirka 7000 knubbsälar.

Snabba fakta om knubbsäl

Latinskt namn: Phoca vitulina
Ordning: Rovdjur (Carnivora)
Familj: Öronlösa sälar (Phocidae)
Vikt: ca 50 kg
Längd: 140-195 cm
Könsmognad: Hona 3-4 år och hane 4-6 år
Parningstid: Juli
Dräktighetstid: 8-12 månader
Antal ungar: 1 unge
Medellivslängd: 25-35 år
Äter: 3-5 kg fisk per dag
Utbredning i Sverige: Södra Östersjön och Nordsjön


Vilda djur

Upp