Bredablick
Sparad som favorit Spara som favorit

Bredablick

Då livläkaren Fredrik Adolf Wästfelt år 1847 reser med prins Oscar (senare Oscar II) till Frascati i Rom hamnar han en dag i loggian till Villa Aldobrandini. Härifrån ser han en storslagen utsikt över landskapet söder om Rom. 20 år senare förverkligar Wästfelt idén att bygga ett torn med vacker och andligen upplyftande utsikt. Ett så kallat Belvedere, efter den italienska förebilden.

Händer hos

Idag 30/6 10:00 - 18:00 Käpphästridning
fre 1/7 10:00 - 18:00 Käpphästridning
lör 2/7 10:00 - 18:00 Käpphästridning
sön 3/7 10:00 - 18:00 Käpphästridning
mån 4/7 10:00 - 18:00 Käpphästridning
Visa kalendarium ›

Westemansberg

1873 får Wästfelt upplåtelse av Kungl. Maj:t på över trettiosju tunnland på det obebyggda området Tallbacken, som i stort sett innefattar hela Skansenberget. På den högsta punkten uppförs under åren 1874-76 ett Belvedere som en huvudbyggnad i det som ”skulle bilda en brunnspark, för att i densamma anlägga en s.k. Karlsbader Inrättning”. Det vill säga en brunnsrörelse eller en så kallad vattenbutik efter kontinentalt mönster.

Våren 1876 invigs tornet och öppnas för besökare mot en entréavgift. Från början är tornets namn Westemansberg efter en anfader till byggherren.

För att ge besöket en mera medicinsk prägel föreskriver Wästfelt att besökaren först ska gå uppför Tallbacken och inandas den hälsosamma tallbarrsdoften, sedan dricka vatten från vattenkiosken bredvid tornet och slutligen gå uppför trapporna och bli andligen upplyft av den fina utsikten. Detta är dock inte alls vad stockholmarna har lust med och inkomsterna uteblir.

Tornet är byggt av lånade pengar och Wästberg inrättar då några burar med fåglar och en björn för att locka besökare. Men det är ingen succé och Wästfelt säljer tornet till byggmästare Axel Gotthard Jansson. Ekonomiska bekymmer leder också till att Wästfelt blir tvungen att lämna sin bostad i Arvfurstens palats och flytta in ett rum och kök i Bredablicks bottenvåning. Här dör han 1881. Efter Wästfelts död driver byggmästare Jansson tornet och använder det som sommarställe.

Bredablick

Artur Hazelius köper tornet och området 1892. Tornets namn byts 1893 till Breidablick - efter asaguden Balders hemvist enligt den fornnordiska gudasagan - men fortsätter att vara utsiktstorn för allmänheten. I bottenvåningen skapas ett expeditionsrum. En trappa upp inreds ett kafé. På andra våningen ställs Skansens byggnadsritningar och byggnadsmodeller ut. På tredje våningen kan gäster besöka ett tavelgalleri och se museiföremål. På fjärde våningen finns kartor och planer över Stockholm.

1897 öppnas serveringspaviljong till tornet i det hus som även idag kallas Fröstorp. 1904 byggs Högloftet i anslutning till tornet. 1908 inreds bostadsrum för personalen vid Skansen klädkammare på tredje våningen. 1911 dras vattenledningar in i tornet.

bredablick_interiorkafe_1893.jpg#asset:20750

Interiör från 1893. Kaféet på första våningen i Bredablick. Foto: Skansens arkiv.

1913 byggs en hiss. Samtidigt görs en överbyggnad av trä högst upp. En vattenreservoar sätts upp i den översta våningen men det är inte förrän 1920 som elektricitet dras in. År 1936 drogs värmeledningar in i tornet.

Tornet är öppet för allmänheten till 1964, då brandmyndigheterna anser att det ärr alltför riskabelt att tillåta publik i tornet.

Inför Skansens 100-års jubileum 1991 renoveras Bredablick. Ove Hidemark är arkitekten som anlitas att göra ritningarna.

Tornet ritades ursprungligen av slottsarkitekten och hovintendenten Johan Erik Söderlund som även ritade restaurang Alhambra några år tidigare. Byggmästare var Axel Gotthard Jansson som ansågs vara den tidens stora byggmästare. Han var bland annat med och skapade Svenska Teatern, Norstedts, Riksarkivet, Skandia vid Mynttorget i Stockholm.


Stockholmiana

Upp