Sparad som favorit Spara som favorit

Bragehallen

Under sommaren 1897 när den stora Stockholmsutställningen pågår på Lejonslätten fungerar Bragehallen som en gemensam ölhall för stockholmsbryggerierna. Efter utställningen överlämnas den till Skansen och kommer då att kallas för Bragehallen.

Ölhallen är en öppen paviljong i en lekfull och luftig gestaltning som fungerar som sommarlokal och är anpassad efter varm väderlek. Som skydd för solen används gardiner. Byggnaden är ljus, målad i vitt och guldgult. Arkitekt är Carl Westman som också står bakom Skånska gruvan.

När ölhallen monteras upp på Skansen byggs lokalen om för att användas året om som servering. En fasadpanel, som troligtvis målas i falurött, sätts in innanför det ursprungliga staketet.
Övervåningen byggs också om. De snirkligt utsågade initialerna SB (Stockholms Bryggerier) byts ut till utsågade ugglor och ekorrar. Senare rivs den ursprungliga lanterninen och ersätts av en mycket lägre och plattare åttkantigt och tältliknande tak utan spira.

På 1960-talet återställer arkitekten Holger Blom delvis byggnaden och ger den en ny färgsättning. 1968 får Bragehallen det utseende den har idag, med en ny lanternin med kupoltak som ska se ut som den ursprungliga. Skillnaden ligger i materialval och färgsättning. Till exempel är lanterninens böjda fönsterspröjsar av aluminium istället för trä. Färgsättningen görs i klara färger som väl stämmer överens med det sena 1960-talets ideal. På hans ritningar från 1968 ser man att mellanvåningens fasad med utsågade ekorrar och ugglor ersätts med småspröjsade fönster. I samband med att Skansens friluftsteater rivs byggs den gamla serveringslokalen om till arenateater, och lite senare till en teater och cirkus.

Efter Holger Bloms omgestaltning målas Bragehallen om i mildare kulörer - ljust falurött, gult och vitt. Portar och plåttak får en ljusgrön nyans. 2016 återställer Skansen Bragehallen till Holger Bloms färgsättning.

Det är inte mycket kvar av den ursprungliga ölhallen från Stockholmsutställningen 1897 med sina sirliga utsmyckningar och luftiga elegans. Det är inte heller den tillplattade serveringslokalen som fanns i mellantiden mellan den ursprungliga ölhallen och Holger Bloms gestaltning.

Bragehallen innehåller nu en barncirkus på vintern med plats för 280 åskådare.


Skanseniana


Stockholmsutställningen 1897

Upp