Samiska flaggan hissad på Skansen

Samernas nationaldag

Samernas nationaldag infaller den 6 februari varje år.

Samiska spår i Mellansverige

Samernas historia har ofta osynliggjorts i historieskrivningen på grund av okunskap, men också av rådande värderingar. De ”äkta” samerna ansågs vara nomadiserande renskötare och inte bofasta hantverkare. Fast spåren av hantverkarna finns kvar för den som har kunskap att se dem. I föremål och hantverksprodukter, i uppteckningar, i arkeologiska lämningar och i ännu inte undersökta historiska källmaterial. Vi fokuserar på hantverket.

Här kan du ta del av det samiska hantverket.

Historien bakom samernas nationaldag

Det var 1992 på Samerådets 15:e samekonferens i Helsingfors som det beslutades att firandet av samernas gemensamma nationaldag ska ske den 6 februari. Datumet är kopplat till att det första samiska landsmötet hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Mötet samlade över hundra deltagare från Sverige och Norge. Det var första gången som nord- och sydsamer från de båda länderna samlades för diskutera och belysa gemensamma frågeställningar.

Den samiska nationalsången heter Sámi soga lávlla (Samefolkets sång). Den skrevs 1906 och har text av Isak Saba och musik av Arne Sörlie. Den 15 augusti 1986 godkändes den samiska flaggan av Nordiska Samekonferensen i Åre. Flaggan är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge. Cirkeln är en sol- och månsymbol. Solringen är röd och månringen är blå. Färgerna kommer från den samiska dräkten.

På Skansen uppmärksammas den samiska nationaldagen första gången den 6 februari 2003.


6 februari - samernas nationaldag

Upp