Sparad som favorit Spara som favorit

Långsvansad skogssork

Sorkar har mjuk päls, en kort, hårig svans och små, runda öron. Många förväxlar dem med möss och råttor.

Skogssork på Lill-Skansen

Skansen

Sorkar lever drygt ett år och får runt sex kullar med upp till fem i varje!

Sorkar är gnagare med långa, vassa framtänder. De gnager i sig gräs, bark, frukt, skott, rötter och annat. Och de gräver gångar och bon nere i marken. Sorkar lever drygt ett år och får många kullar. Sex kullar varje år med fyra - fem ungar i varje! Det blir många sorkar om det finns gott om mat.

En sork lever farligt. Räven kan dyka rätt genom snön för att fånga en sork och äta upp den. Ugglor hör med sina skarpa öron var en sork springer under snön, de kan fånga sorken med sina vassa klor genom att dyka genom snötäcket. Och hermelin och vessla kan springa där nere i sorkens gångar under snön och jaga den.

Sorkår

Sorkar och lämlar hör till de viktigaste djuren i naturen. Vissa år är det väldigt få sorkar i naturen, och andra år exploderar sorkstammen. Snart försvinner sorkarna igen. Det beror på sjukdomar, att maten tar slut och att rovdjuren har blivit många. Det kan gå många år mellan topparna i sorkstammen.

När de blir många finns det mycket mat för ugglor, falkar, hökar, vråkar, hermeliner, vesslor, rävar och lodjur. Under riktiga sorkår spelar många ugglor i markerna, rävar och hermeliner får gott om ungar och då ökar också ripor och andra fåglar, eftersom rovdjuren lättare fångar sorkar än fågelungar.

Många ungar

Sorkar kommer gärna in i våra hus, där finns värme och mat. När människor pratar om råttor och möss i Norrland är det nästan alltid sorkar, och särskilt skogssork, man menar. De kan göra skada i våra hus och förråd genom att gnaga på kläder, böcker, möbler och mat. I gamla tider var husen glesa, ofta byggda av timmer. Då var det lätt för sorkar att komma in. Människor försökte få bort sorkarna genom att sätta ut fällor eller skaffa katt. Man ville gärna även ha en hermelin som bodde nära huset, den är en skicklig sorkjägare och kallas i norra Sverige för lekatt – den lilla katten. I dagens täta hus har sorkarna svårare att hitta in.

Sorkar kan tyvärr sprida sjukdomar. Den allvarligaste är sorkfeber, ett virus som hos människor ger feber, värk och smärtor och tillfälligt stör njurarnas funktion. Sorkarna själva blir inte sjuka, men smittan sprids med deras urin och avföring. Vi får i oss smittan genom damm från till exempel ved och hö. Under sorkår kan mer än 2000 människor drabbas i vårt land, men nästan bara i Norrland. När sorkstammarna är låga smittas kring hundra människor per år.

- LÄS MER -

Lill-Skansens djur

Upp