Denna plats är för närvarande inte öppen för besökare

Sparad som favorit Spara som favorit

Kyrkhultstugan

I Kyrkhultstugan, fylld med bonader, kläden och dynor, kunde 1890-talets besökare kliva rakt in i en konstruktion av en värld man upplevde höll på att gå förlorad. Här berättar vi om Skansens tillblivelse och de tankar och funderingar som rådde i samhället men också om livet på landsbygden i Kyrkhult, Blekinge.

I Kyrkhultstugan gestaltar vi den tiden och berättar varje dag om om livet som det tedde sig då inspirerat från Artur Hazelius verkliga liv.

På hösten år 1890 kom doktor Hazelius till Lilla Brödhults by i Kyrkhults socken i västligaste Blekinge. Han hade fått höra att det där skall finnas ett välbevarat ”sydgötiskt” hus, det vill säga en låg stuga, sammanbyggd med en högre bod på varje sida. Sonen i huset, Thomas Svensson, har i ett brev berättat följande om Hazelius besök i stugan:

”Haselius kommer till oss sent en kväll vid elvatiden på kvällen vi hade alla lagt oss då knackades på förstudörren och min syster Bengta skyndade till dörren och frågade vem der var då svarades. Docktor Haselius från Stockholm. Bengta öppnade dörren och Haselius räckte henne ett kort varpå hans namn var skrivet. Och så frågade han Bengta om han finge gå in att bese stygan. Inkommen i stygan kom han i tal med far min och far och Bengta följde Haselius både i nedre och övre våningen av byggnaden och han förundrade sig av det här gamla byggnadssättet kan man förstå uti att han klappade i sina händer när han gick där i vrårna. Till sist frågade Haselius far min om han ville sälja stygan som sedan på ventren 1891 blev värkställt.”

Kyrkhultstugan var en av de första byggnaderna som uppfördes på Skansen 1891. Framför stugan finns en liten kryddträdgård med bikupor och blommor som har återskapats så som den såg ut förr. Byggnaden är troligen från 1700-talet. Stugan är den egentliga bostaden och möblerad som vid mitten av 1800-talet. Den är smyckad till fest med målade och vävda bonader på väggarna.

Läs mer om byggnaden på DigitaltMuseum

Hur Kyrkhultstugan kom till Skansen

1870-1913

Upp