Kolonistugorna på Skansen. De två kolonistugorna på Skansen flyttades hit från södra Tantolunden på Södermalm i Stockholm 1997. Den röda representerar 1920-talet och den gula 1940-talet. Båda stugorna omges av vackra trädgårdar med både nyttoväxter och blommor.

För öppethållande, se koloniträdgårdarna

Sparad som favorit Spara som favorit

Kolonistugorna

Under 1800-talets senare del ökade Stockholms befolkning kraftigt. Den industriella revolutionen gjorde att många flyttade in till städerna för att försörja sig. En egen liten trädgård för att kunna odla frukt och grönsaker sågs som en väg att förbättra livsvillkoren för de trångbodda stadsborna.

Så här beskrev en man som tillbringade många barndomssomrar hos sina morföräldrar tillvaron i en liten kolonistuga på fyrtio- och femtiotalen:

"Kolonin var en fin plats att gå till, en oas, ett andrum i staden dit barn och barnbarn kom och man umgicks med grannarna i de andra kolonierna och fikade. Vänner och bekanta tittade in helt apropå för en liten pratstund eller kortspel. Ytan var inte stor men det fanns plats till att odla både blommor och nyttoväxter. Färsk frukt såsom äpplen, päron, plommon, jordgubbar och gurkor, vaxbönor, potatis, rödbetor, tomater, morötter, mm, kom till nytta antingen direkt eller så lade man in det och konserverade för senare bruk.

Kolonistuga på Skansen
Odlandet var inte bara till för nyttan. Man mådde bra genom dessa aktiviteter och fann en meningsfullhet i det. Inte minst då man pensionerats. |

Många barn fick lära sig spika, såga, gräva och odla för första gången här. Fågelholkar sattes upp och det var kul att se om det kom fåglar och bosatte sig i dem och vilka fåglar det var. Då lärde man sig något om dem. Hade man plats till en liten gräsyta kunde man spela badminton eller krocket. Det var ju lite grann som att komma ut på landet. Många i de äldre generationerna hade haft sin barndom på landsbygden. Inte alla hade bil som nu för tiden. Men med cykel kunde man nu komma till 'landet' i form av kolonin ganska snabbt och enkelt. I koloniområdet försvann liksom staden för en stund."

De två kolonistugorna på Skansen flyttades hit från södra Tantolunden på Södermalm i Stockholm 1997. Den röda representerar 1920-talet och den gula 1940-talet. Båda stugorna omges av vackra trädgårdar med både nyttoväxter och blommor.

1920-talsstugan har en enkel inredning och i rabatterna dominerar fruktträd, grönsaker och potatis. Välkända perenner finns, sådana som grannen kunde dela med sig av. Trädgårdsmöbler saknas och gångarna består av upptrampade stigar.

1940-talsstugan är bekvämare och trivsammare. Terrasser byggdes, trädgårdsmöbler införskaffades och grus lades ut på gångarna. Fler rosor och ettåriga snittblommor planterades och lite ovanligare sorters perenner odlades. Det var nu som kolonilivet och odlingen blev en trevlig fritidssysselsättning. Fortfarande odlas det lite nyttoväxter, som potatis och grönsaker, att skördas till festligare tillfällen.

Koloniträdgårdarna på Skansen
Koloniträdgårdarna på Skansen |
- LÄS MER -

Koloniföreningarna i Sverige

I slutet av 1800-talet bildades de första koloniföreningarna. För en billig penning kunde stadsbor få tillgång till en kolonilott som både innebar möjlighet till rekreation och chans att dryga ut den skrala hushållskassan med egenhändigt odlade frukter, potatis, grönsaker och rotfrukter.

De första koloniföreningarna bildades i Landskrona på 1890-talet, och till Stockholm kom de 1906. Till en början var reglerna strikta, bara nyttoväxter fick odlas och kolonierna skulle "hufvudsakligen vara afsedda för de stora skaror af kroppsarbetare och deras vederlikar som inne i staden lefva i små villkor och hade besvärliga bostadsförhållanden".

Kolonirörelsen har visat sig vara mycket livskraftig och är idag en attraktiv del av fritidslivet och odlingslandskapet. Det är ett uppskattat sommarnöje och de som har stugor på sina lotter tillbringar mycket tid i dessa under sommaren.

Läs mer om koloniområdet på DigitaltMuseum


1914-1945


Trädgårdar

Upp