Altaret i Seglora kyrka, Skansen

Seglora kyrka

”Kyrkostämman beslutar att riva den gamla sockenkyrkan…” Ungefär så lät det i Seglora församling år 1901 och kort därefter fick man Kungl. Maj:ts tillstånd till rivningen. Man hade byggt en ny stor stenkyrka och hade då inte längre bruk för den gamla.

Öppettider

28/5 11:00 - 17:00
1/6 10:00 - 17:00
2/6 10:00 - 17:00
4/6 10:00 - 17:00
5/6 10:00 - 17:00
Visa alla Öppettider ›

Som tur var dröjde det länge innan man verkställde beslutet och den 18 april 1916 beslöt man att i stället sälja kyrkan till Nordiska museet för flyttning till Skansen. Därmed räddades en av våra märkligaste träkyrkor och i maj 1918 kunde den invigas på sin nya plats. Kyrkan var då nästan tvåhundra år gammal, byggd åren 1729-30. 

Seglora kyrka hade från början inget torn. Kyrkklockorna hängde i en fristående klockstapel. När tornet byggdes till åren 1785-86 befinner vi oss i den gustavianska tiden och man kunde väntat sig att tornet skulle ha fått en gustaviansk eller klassicerande utformning. Men så var inte fallet. I stället verkar det som man anpassat tornet till den äldre kyrkans formspråk, vilket torde ha varit väldigt ovanligt vid denna tid. Ett annat traditionellt drag, som utmärker Seglora kyrka, är att spåntaken alltid varit rödtjärade. Ända sedan 1500-talet har rödtjärning varit det sätt man behandlat spånklädda väggar och tak. På 1800-talet började man på flera håll att i stället använda svart tjära, men i Seglora höll man fast vid traditionen med röd tjära.

- LÄS MER -

Kyrkans inredning och gård

Trots att inredningen tillkommit vid olika tidpunkter, ger kyrkorummet ändå en känsla av enhetlighet. Inuti kyrkan är väggarna vitmålade. Det välvda brädtaket har målningar från 1735 av göteborgsmålaren Sven Wernberg. Med början över koret kan man följa scener ur Jesu liv, ordnade i en följd medsols runt taket. I takets mittpunkt finns symbolen för Guds allseende öga; en ljusröd triangel med namnet Jahve i hebreisk skrift.

Altartavlan målades 1780 medan prediksstolen, från en tidigare kyrka, utfördes redan 1700. Golvuret vid altaret fick sin plats i kyrkan först 1861. Dessförinnan fick prästen använda timglaset på prediksstolen.

Orgeln från 1777 kommer från Films kyrka i Uppland. I vapenhuset hänger en lång stav, en ”kyrkstöt”, som kyrkvaktmästaren använde för att väcka dem som somnat under predikan.

Varje gård hade sina bestämda platser i kyrkan. Vid bänk 9 på höger sida finns en liten skylt, som visar att här skulle folket från gårdarna Seglered och Åhrebo sitta. Kvinnor och män satt på olika sidor om mittgången, kvinnorna till vänster och männen till höger. På landsbygden levde denna sedvänja kvar ända in på 1900-talet. 

Seglora kyrka ser idag ut som den gjorde ungefär 1890.

Kyrkogården har anlagts med den äldre delen av kyrkogården i Seglora som förebild. Muren är uppförd av gnejs från orten. På kyrkogården finns tre gravstenar från Seglora och fyra kors från Rackeby kyrka i Västergötland. Någon grav finns dock inte här.

- LÄS MER -

Historiskt straff

Fram till 1855 tillämpades den s k kyrkoplikten, vilken innebar att den församlingsmedlem som begick ett brott uteslöts ur församlingen. Efter erkännande av skulden och utfästelser om bot och bättring, upptogs man åter i församlingens gemenskap.

Utanför porten mot Marknadsgatan finns en straffstock och en spöpåle. Straffstocken är en kopia av en straffstock från Ukna kyrka i Småland. Stocken var uppställd på kyrkbacken, där den dömde fick sitta till skam inför kyrkobesökarna.

Stockstraffet avskaffades år 1841. Bredvid stocken står en spöpåle med halsjärn, flyttad från Ilsbo i Hälsingland. Här finns också en fattigbössa från Grisslehamn i Uppland, där den varit uppsatt vid hamnen. På trätavlan finns ett bibelspråk och årtalet 1759.

- LÄS MER -

1870-1913

Upp