Visent på Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Visent

Visenten är Europas största däggdjur och har stått som symbol för styrka. En fullvuxen visenttjur backar inte för några fiender.

Händer hos

Idag 30/6 10:30 - 10:45 Möt en djurvårdare
fre 1/7 10:30 - 10:45 Möt en djurvårdare
lör 2/7 10:30 - 10:45 Möt en djurvårdare
sön 3/7 10:30 - 10:45 Möt en djurvårdare
mån 4/7 10:30 - 10:45 Möt en djurvårdare
Visa kalendarium ›
Visent på Skansen

Skansen

Visenter kan hoppa över ett tre meter brett dike eller två meter högt stängsel från stillastående läge!

Snabba fakta om visenten

Latinskt namn: Bison bonasus
Ordning: Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familj: Slidhornsdjur (Bovidae)
Vikt: 500-900 kg
Längd: 250-270 cm
Mankhöjd: 180-195 cm
Könsmognad: Vid ca 3 års ålder
Parningstid: Augusti-september
Dräktighetstid: 250-270 dygn
Antal ungar: Vanligtvis en kalv
Medellivslängd: Ca 20 år
Äter: Växter, lever främst på örter, gräs och kvistar
Utbredning: Bland- och lövskog i Europa och Asien.

Människan har i alla tider fascinerats av visenten, som är ett av de vanligaste motiven på europeiska grottmålningar. Även romarna fascinerades av det gigantiska djuret och använde gärna visenttjurar i sina Gladiatorkamper. Den har även varit ett eftertraktat byte på grund av sin päls och sin höga vikt, den kan väga upp mot ett ton.

Visenterna rör sig oftast lugnt och sävligt när de går och söker föda. De är dock mycket snabba djur. De kan vända på en liten yta och springer lätt i en hastighet av 50 km i timmen. De kan hoppa över ett tre meter brett dike eller två meter högt stängsel från stillastående.

I historisk tid täckte visentens utbredningsområde hela västra, centrala och sydöstra Europa, ända upp till floden Volga i norr och tilll Kaukasus i öst. Visenten fanns i Sverige under bronsåldern då klimatet var varmare än idag. I modern tid har den funnits i östra och mellersta Europa, men utrotades strax efter 1:a världskriget. Tack vare ett antal djur i fångenskap, bland annat på Skansen, kunde arten räddas i sista stund. Redan 1929 släpptes de första visenterna ut i Polen.

Nya larmrapporter visar att de vilda visenterna har allvarliga inavelsproblem och därför måste man flytta djur mellan olika områden. Totalt finns det cirka 1 200 vilda visenter och cirka 1 400 i djurparker. Vilda bestånd finns i Polen, Ukraina, Litauen, Ryssland och Vitryssland.

Status i världen: starkt hotad.

Biologi

Visenten är ett flockdjur som trivs i de äkta lövskogarna. I naturen trivs även i blandade barrskogar med lövträd och i tall- och granskogar som innehåller rikligt med marktäckande vegetation. De kan också ses i fuktiga alskogar, men undviker direkta sumpmarker. De betar ett stort antal växter på marken i skogen, men tycker också om att äta bark från ek, avenbok och rönn.

Visenttjuren har i alla tider symboliserat styrka, manlighet och kraft. En fullvuxen tjur väger mellan 440-920 kg. Karakteristiskt för tjurarna är den mörkbruna pälsen, ett kraftigt bogparti, ryggpuckel, tovig man samt ett kort brett huvud med korta horn, pannlugg och hakskägg. Visentkorna är mindre och smäckrare byggda och med ett mindre framträdande framparti. De väger mellan 320 och 640 kg.

Trots tjurarnas manliga rykte så är det en äldre ko med kalv som är ledare av visentflocken. Storleken på flocken förändras under året och kan som mest bestå av upp till 20 djur. Visentkor och deras kalvar lever i löst sammansatta flockarna medan tjurarna för det mesta strövar ensamma och bara följer en flock i samband med parningen.

Två fullvuxna tjurar kan inte gå i samma hägn eller på var sin sida om ett stängsel utan att någon gång råka i slagsmål. Under brunsttiden är djuren särskilt stingsliga.

Fortplantning

I naturen infaller brunsttiden under augusti till september. I fångenskap kan den inträffa under större delen av året. Under parningssäsongen uppstår strider mellan tjurarna – den starkaste tjuren jagar bort de andra och kan sedan para sig med honorna i flocken.

Dräktighetstiden för en visentko är mellan 254-277 dagar och hon får normalt sett en kalv. Kon söker sig bort från flocken för att få föda i fred och stannar borta i fem till sex dagar för att sedan återvända med sin nyfödda kalv. Kalvarna väger mellan 16 och 35 kg vid födseln. De diar i cirka 10 månader, men börjar successivt att äta redan från tre månaders ålder.

Visent eller bison?

Beteckningarna visent och bison har samma rötter. Bison är den grekisk-romerska varianten och visent den germanska varianten. Idag betecknas oftast bara det amerikanska djuret som bison, men namnet europeisk bison för visent förekommer också.

– Läs mer –

Vilda djur

Upp