Utter på Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Utter

Uttern är ett mårddjur som varit på väg att försvinna i Sverige. Skansen har medverkat i ett projekt för att plantera ut uttrar i naturen med mycket gott resultat.

En utter

Skansen

En utter kan vissla! Men det gör den bara vid parningen och när den har ungar.

Snabba fakta om utter

Latinskt namn: Lutra lutra
Ordning: Rovdjur (Carnivora)
Familj: Mårddjur (Mustelidae)
Vikt: 3-17 kg
Längd: 50-100 cm
Könsmognad: Vid 2 års ålder
Parningstid: Under våren
Dräktighetstid: Ca 63 dagar
Antal ungar: 1-4
Medellivslängd: 6 år
Äter: Fisk
Utbredning i Sverige: Sällsynt

Uttern är ett smidigt, långsmalt djur med korta ben, brett huvud och lång, muskulös svans. Pälsen är ljusbrun med en nästan vit haklapp. Den är starkt anpassad för ett liv i vatten. Födan är huvudsakligen fisk, men den äter även sjöfåglar, små däggdjur, groddjur och kräftdjur. Den drar i regel upp bytena på land, men stora byten kan ätas direkt i vattnet. En vuxen utter behöver ungefär 1 kg mat per dygn.

Uttern är revirhävdande, och hanens revir kan omfatta upp till 20 kilometer längs en flod eller strand. Honornas revir är mindre, och ligger vanligtvis inom en hanes revir. Den trivs i floder med låg vattennivå och med tät växtlighet längs strandlinjen, men också längs havsstränder och i sjöar. På vintern slår uttern gärna kana i snön. Detta har tidigare tolkats som lek, men det kan också vara en form av doftmarkering. På sommaren doftmarkerar den i stället genom att gnida bakkroppen mot marken och markerar med spillning och sekret från analkörtlarna, detta har en karakteristisk tranliknande lukt. Uttern har sin lya i naturliga håligheter i strandkanten, gärna med en ingång under vatten. Det händer även att uttern gräver ut ett bo på egen hand, men det är ovanligt.

Uttern är vanligen tystlåten och yttrar sig bara vid parningen och när den har ungar. Då kan man höra den vissla, morra och snörvla. Uttern är aktiv på natten, men kan även vara uppe under dagen i ostörda områden.

Fortplantning

Vid två års ålder är honorna könsmogna och kan para sig. Brunsten inträffar främst under februari-april hos de svenska uttrarna. Efter ca 60 dagars dräktighet föder honan en till sex ungar i ett gryt nära vatten. Kutarna kan börja simma vid två månaders ålder och är avvanda vid omkring tre månader. De stannar hos honan lite drygt ett år.

Jakt

Uttern har jagats för sitt värdefulla skinn, men också för att den sågs som en konkurrent om fisket längs kusten. Senare undersökningar har visat att denna konkurrens är liten, eftersom uttern huvudsakligen lever på fisk som har liten ekonomisk betydelse för människan. Den kan däremot orsaka skada i fiskodlingar.

Fram till 50-talet fanns gott om uttrar i hela Sverige, men sen gick arten starkt tillbaka på grund av miljögifter, jakt och försämringar av utterns livsmiljöer genom exempelvis utdikning av våtmarker. I slutet av 80-talet började man plantera ut utter i vattendrag och inventeringar gjorda på senare tid visar att uttern är på väg tillbaka.

– Läs mer –

Vilda djur

Upp