Wifi på Skansen

​Regler och villkor

Den här tjänsten gör det möjligt att ansluta till Stiftelsen Skansens wifi. När du ansluter till internet via vårt öppna wifi sker det på ditt ansvar och på egen risk.

Internetanslutningens kvalitet och hastighet kan variera beroende på din position då wifi inte är utbyggt på hela Skansen. Stiftelsen Skansen kan därför inte garantera en viss hastighet eller kvalitet på internetanslutningen.

Stiftelsen Skansen förbehåller sig rätten att blockera webbplatser eller på annat sätt begränsa tillgången till webbsidor, tjänster och annat innehåll på internet med innehåll som kan anses kränkande, rasistiskt, olagligt eller pornografiskt.

Vid anslutning mot Stiftelsen Skansens WiFi godkänner du nedanstående användarvillkor.

 • Du får inte vidaresälja tjänsten eller på annat sätt utnyttja tjänsten för att tillhandahålla kommersiella tjänster.
 • Du ansvarar för allt innehåll som skickas eller laddas hem med hjälp av tjänsten.
 • Du som användare är ansvarig för att följa svensk lag vid anslutning mot Stiftelsen Skansens WiFi.
 • Stiftelsen Skansen har rätt till ersättning för skada som den som använder Skansens WiFi, orsakat genom vårdslöshet.

Det är inte tillåtet att skicka eller avsiktligt ladda hem:

 • Innehåll som är av så stor omfattning att det skapar problem för andra användare som försöker få tillgång till tjänsten eller på annat sätt orsakar skada, störning eller olägenhet på Skansens nät.
 • Utskick som besvärar andra användare till exempel massutskick av e-post och datorvirus.
 • Material som är upphovsrättsligt skyddad (gäller inte om erforderligt tillstånd finns) eller som har olagligt innehåll, till exempel barnpornografi, hets mot folkgrupp och förtal.
 • Material som manipulerats så att det framstår som att det skickats från någon annan än den egentliga avsändaren.
 • Onaturligt stora datamängder och orimligt långa datasessioner jämfört med en genomsnittlig användning av tjänsten, eller något som på annat sätt strider mot lag eller mot myndighetsföreskrift eller beslut eller annars står i strid med dessa användarvillkor.

Begränsning av Stiftelsen Skansens ansvar

 • Stiftelsen Skansen frånsäger sig allt ansvar vad gäller kvalitet, tillförlitlighet, prestanda och lämplighet för ett visst syfte.
 • Stiftelsen Skansen tar inget ansvar för om det är något fel på din utrustning, eller om inte tjänsten fungerar på din utrustning.
 • Stiftelsen Skansen är inte ansvarigt för skada du lider i anslutning till ditt nyttjande av tjänsten, såsom till exempel förlorad vinst, avbrott av affär, förlust eller förvanskning av information eller data eller skada på utrustning eller andra tillgångar.
 • Stiftelsen Skansen garanterar inte att tjänsten eller servern som användaren kopplar upp sig mot via tjänsten, är fri från virus eller dylikt. Du ansvarar själv för att den enhet som du ansluter till tjänsten har de skydd som du anser lämpliga och att kommunikationen till och från din enhet är krypterad eller på annat sätt skyddad när du anser så lämpligt.
 • Stiftelsen Skansen kan inte garantera att uppkopplingen som tjänsten tillhandahåller är säker. Skansen kan inte heller garantera att data som skickas eller tas emot inte har blivit ändrad eller att den levereras tidsenligt.
 • Stiftelsen Skansen ansvarar inte för funktionalitet eller innehåll på någon webbplats eller service som kan nås när du är uppkopplad med Stiftelsen Skansens WiFi.
 • Stiftelsen Skansen ansvarar inte för skada som uppstår på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Stiftelsen Skansens WiFi.
 • Stiftelsen Skansen ansvarar inte för försening, förvanskning eller förlust av data.
 • Stiftelsen Skansen kan inte garantera att Stiftelsen Skansens öppna WiFi alltid fungerar fullständigt, konstant, säkert eller utan fördröjning eller avbrott.

Skydd av personuppgifter
Inga personuppgifter lagras i Skansens system eller hos personuppgiftsbiträde.

Anslut din enhet

 1. Öppna listan över tillgängliga nätverk på din enhet (telefon, läsplatta eller dator).
 2. Välj att ansluta mot Skansen_guest.
 3. Acceptera villkoren som möjliggör anslutning.

Upp