En kvinna står vid vedspisen i Statarlängan.

Vedspisens heta historia

Vedspisen lanserades brett under andra halvan av 1800-talet. Vid början av nästa århundrade fanns den i så gott som varje svenskt hem. Den ändrade levnadsförhållandena, vår mattradition och även sättet vi inredde våra hem.

På Skansen finns ett flertal järnspisar och järnkaminer ute i våra kulturhistoriska miljöer som visar tidsperioden från 1870-talet fram till 1950-talet. Men hur ser egentligen historien bakom vedspisens uppgång, fall och återkomst ut? På DigitaltMuseum berättar vi hela den fascinerande historien.

Upplev Skansen hemifrån

Upp