Sparad som favorit Spara som favorit

Vatten och hållbarhet

Skräpfria hav och rent vatten är stora utmaningar för hela världen men också för oss i Sverige och här på Skansen. På Skansen berättar vi hur man levde förr, vad man gjorde, vad man åt, hur man byggde hantverkstraditioner och mycket mer. Vatten har på olika sätt genom historien varit en knapp och inte alltid helt ren resurs. Idag ser vi att vattentillgången i delar av Sverige tryter under sommaren och vi måste börja tänka på ett nytt sätt och använda vatten på ett hållbart sätt.

Vi vill bidra till en bättre vattenförbrukning på Skansen och arbetar i både egna verksamheter för att sprida information och kunskap i vårt Östersjöhus – Baltic Sea Science Center där du kan se hur det ser ut under ytan och lära mer om utmaningar och möjligheter för vårt närmsta hav. Men vi arbetar också tillsammmans med våra samarbetspartners kring vattenprojekt utanför Skansen för att bidra till det globala målet nummer 6.

Projekt kring Världsvattendagen – 22 mars 2020

Tillsammans med vår sponsor Xylem kommer vi arbeta aktivt med olika vattenutmaningar kring sanitet, bevattning, dammar och djurhägn under de närmaste åren. För att uppmärksamma Världsvattendagen den 22 mars kommer vi återigen ha en en insamling till förmån för barn i Kambodja som saknar tillgång till rent vatten.

Genom vår samarbetspartners Xylems sociala investeringsprogram Watermark och den ideella organisationen Planet Water får barn tillgång till rent vatten genom utbyggnad av vattentorn i skolor ute på den kambodjanska landsbygden.


Upp