Vastveitsloftet
Sparad som favorit Spara som favorit

Vastveitloftet

När Skansens grundare Artur Hazelius reser i Norge hösten 1874 besöker han bland annat gården Vastveit. Tanken när Skansen skapas 1891 är tanken att det ska bli ett museum med byggnader från hela Norden men när Vastveitloftet flyttas till Skansen 1901 blir det den första och enda byggnaden från ett annat nordiskt land.

Vastveitloftet på Skansen
Vastveitloftet på Skansen |

Loftbodar av Vastveitsloftets typ är i första hand förrådsbodar. I bottenvåningen förvaras kött, fläsk, bröd och spannmål. Ett stabilt lås skyddar boden för ovälkomna besök. I övervåningen finns gårdens förråd av textilier. I rosmålade kistor, eller hängande efter väggarna och över stänger i taket, förvaras alla de dräktplagg, täcken och annat som inte används dagligen. I övervåningen finns också sängplatser, ofta rikt utformade och väggfasta. Det är sovplatser för gårdens gäster.

Bland Skansens övriga byggnader kan Vastveitloftet jämföras med stolpboden vid Älvrosgården och med Fataburen från Björkvik. De är alla förvaringsbyggnader för gårdens förråd av födoämnen och värdefulla ägodelar.

Vastveitloftet är karaktäristisk för bebyggelsen i Telemark. Loftboden är det ståtligaste av gårdens hus och den dominerande byggnaden i de löst grupperade gårdsanläggningarna.

Loftbodar av den här typen i Norge går tillbaka till tidig medeltid, möjligen ännu längre. Vastveitloftet kan, tillsammans med Hedninghuset på Moragården, med sina äldsta delar dateras till 1300-talets början. De är Skansens äldsta byggnader.


Skanseniana


1870-1913

Upp