Bokläsning i Tottieska gården

Nordiska museets och Skansens Vänner

Vänföreningen är en social mötesplats för dig som är intresserad av kulturhistoria och vill stödja Nordiska museet och Skansen.

​Om föreningen

Nordiska museets och Skansens Vänner bildades 1918. Föreningens syfte är att stödja och sprida kännedom om de båda institutionernas verksamhet. Föreningen är ideell och som vän gör du en värdefull insats och verkar i museigrundaren Artur Hazelius anda. Överskottet i föreningen går till att stödja projekt vid Nordiska museet och Skansen och till inköp till samlingarna. Läs mer.

Medlemsförmåner

  • Fri entré till Nordiska museet*, Skansen, Julita gård*, Härkeberga prästgård, Svindersvik och Tyresö slott.
  • Fri entré till Jamtli i Östersund, Sverresborg i Trondheim, Norsk folkemuseum i Oslo, Maihaugen i Lillehammer och Den gamle by i Århus.
  • 10 procents rabatt i museibutikerna på Skansen, Nordiska museet och Julita gård
  • Kaffe på maten i Nordiska museets restaurang
  • Gratis audioguide på Nordiska museet
  • Medlemstidningen Artur 4 gånger per år

* Gäller ej vid evenemang med förhöjd entré eller evenemang anordnat av extern aktör.

Några projekt på Skansen som vänföreningen bidragit med

Observatoriet
Upprustning & beslysning till Kärleksstigen
Hönshus i Stadskvarteret
Tapeter till Boktryckarbostaden
Ljuskrona till Tottieska gården
Möbler till Tottieska gården
Renovering av Skansenmodellen


Om Skansen

Upp