Gran i Boktryckarbostaden

Vändspikning av tapeter

​Under 2009 - 2010 har ett spännande och troligen unikt tapetprojekt pågått i Boktryckar-bostaden i Skansens stadskvarter - vändspikning av tapet.


Tips och råd inom hantverk och slöjd

Upp