Välkomnande volontärer på Skansen

Intresserad av ett ideellt uppdrag på Skansen? Vill du bli Välkomnande volontär? Skansen rekryterar Välkomnande volontärer inför hösten 2019 och kommande år. Vill du vara med i gänget?

Uppdraget för Välkomnande volontärer är att aktivt ta kontakt med Skansens gäster, välkomna och berätta för dem om Skansen och dagens aktiviteter.
Som Välkomnare möter du gäster i olika åldrar från hela världen. Vi tror att du som har årskort på Skansen kan vara den rätta för uppdraget. Stämmer nedanstående in på dig?

För att anta uppdraget behöver du:
• En aktivt utåtriktad personlighet och god social kompetens.
• Lyhördhet för gästens olika behov och en god känsla för service.
• God kännedom om Skansens verksamhet, historia och geografi eller beredskap att uppdatera dina kunskaper.
• Kunna föra samtal obehindrat på svenska och engelska, samt gärna på fler språk.
• Du behöver kunna avsätta tid
o att medverka vid minst sju tillfällen per år (fyra tillfällen under hösten)
o att delta i introduktionsmöte
o att delta i möte för avstämning
o att prova ut klädsel hos Skansens Dräktservice och bära dem på ett kulturhistoriskt korrekt sätt. Du bär också en banderoll som visar att du är en Välkomnande volontär volontär.

Uppdraget utförs utomhus, i alla väder. Hösten 2019 är Välkomnande volontärer verksamma:

• Tisdag 1 – fredag 25 oktober

• Julmarknadsdagar: lördag 30 november, söndag 1 december, samt lördag-söndag 7–8, 16–17 och 21–22 december.

Är du intresserad? Stämmer du in på beskrivningen? Blir du nyfiken?

Informationsmöte 22 augusti

Välkommen på informationsmöte torsdag 22 augusti kl 17.30 i Skånska Gruvan, Skansens konferensanläggning. Att delta i informationsmötet innebär inte att du förbinder dig att bli volontär.

Efter informationsmötet går rekryteringen vidare för dem som är fortsatt intresserade.

Anmäl dig till informationsmötet senast 11/8 till mailadress volontar@skansen.se.

Välkomnande volontär är ett volontäruppdrag för vilket ekonomisk ersättning inte utgår.
Bästa Skansenhälsningar och tack för ditt intresse för Skansen!

Matilda Qvarnström och Annika Johansson

  • Rådande restriktioner innebär att Skansen kan ha som mest 5000 gäster samtidigt på området. Därför måste vi reservera oss för att vi kan behöva stänga entréerna när det är fullsatt. Vi gör allt vi kan för att du ska få ett bra besök på Skansen, välkommen!

  • Köp här

Upp