Skoldag i Väla skola
Sparad som favorit Spara som favorit

Väla skola

”Vi började med morgonbön, en psalmvers och ett bibelstycke. Vi stod upp, knäppte händerna och böjde oss fram. Och så spelade läraren på orgeln, när vi sjöng. Så var det som regel en timme kristendom. Vissa dagar katekes, andra biblisk historia."

Öppettider

fre 25/11 10:00 - 16:00
lör 26/11 10:00 - 16:00
sön 27/11 10:00 - 16:00
fre 2/12 10:00 - 16:00
lör 3/12 10:00 - 16:00
Visa alla Öppettider ›

"Det blev litet blandat, vi hade ju varannandagsläsning. Det var kanske bra, för föräldrarna drog en väldig nytta av barnen på det sättet.

Katekesen kunde man väl utantill, men biblisk historia fick vi återge med egna ord. Annars hade vi innanläsning, rättskrivning, välskrivning och ibland uppsatsskrivning, fast det blev kanske inte så ofta. En gång i månaden det sista året, eller så. I folkskolan fick vi ibland använda bläck, när vi skrev välskrivning. Så hade vi räkning, ganska mycket huvudräkning. I sista klasserna fick vi räkna med allmänna bråk också. När man kunde en fråga räckte man upp handen och när man svarade, skulle man stå upp ordentligt. Det var fyra raster, den längsta klockan 12. Då åt vi middag. De som hade det bra brukade ha smörgås med fläsk på eller också ägg, eller korv. Vi brukade sitta kvar i bänkarna och äta. Annars var det noga att vi skulle vara ute på rasterna.

Enda festen på året var examen. Då var det fest och ibland fick man ny kostym då. Vi köpte karameller för 25 öre och bjöd varandra på. Läraren hade övat med oss i någon vecka i förväg, så på examen gick det alltid bra. Det var roligt och högtidligt. Vi sjöng ”Din klara sol går åter upp” och så sjöng vi sånger ur ett sånghäfte, som vi hade. Och Hellsjö han satt vid orgeln och spelade. Själva salen hade vi klätt med björkar och blommor. Det var pioner, löjtnantshjärtan, ängsblommor och syrener. Föräldrarna kom och prästen brukade vara med och hålla tal. För det mesta var nog skolrådet med också. Alla som var där och lyssnade satt på långbänkar utmed väggarna”. Så beskriver Karl Bengtsson hur det var att gå i skola i Väla omkring 1910.

År 1842 utfärdade riksdagen den allmänna folkskolestadgan som bestämde att alla barn i Sverige skulle gå i skolan. Det skulle finnas folkskolor i varje socken och utbildade lärare skulle undervisa barnen. Till en början var undervisningen sexårig.

Väla skola visar hur det var på 1910-talet. Till vänster om farstun ligger skolsalen och till höger lärarens bostad. Skolbarnen gick in i en förstuga genom dörren på gaveln. I skolsalen finns en orgel och på ett podium står katedern. Bakom den obligatoriska svarta tavlan förvarades kartor och planscher med djur och växter. I skolsalen finns inga lampor, utan allt ljus kommer från fönstren. Vid ena väggen står en kamin. Barnen turades om att bära in ved och elda i den på vintern. Eleverna satt tre och tre i skolbänkarna och här åt de också sin matsäck. Barnen undervisades i kristendom, läsning, rättskrivning, välskrivning och räkning. Bibelkunskap var ett särskilt viktigt skolämne.

Till lärarens bostad kommer man genom ingången på framsidan. Till höger ligger ett litet rum, där läraren brukade ta emot besök. Det andra rummet användes som vardagsrum och sängkammare.

Ute på gården finns ett uthus som fungerade både som brygghus och tvättstuga, och längre bort i trädgården ligger skolbarnens dass, ett för gossar och ett för flickor.

I trädgården finns också några bikupor, som tillsammans med skörden från fruktträd och bärbuskar gav tillskott till lärarens ekonomi. Vid skolan i Väla fanns också en köksträdgård där barnen fick lära sig att odla grönsaker.

– Läs mer –

1870-1913

Upp