Kvinna vid spisen i Väla Skola

Underhåll av järnspis

En gång om året bör man se över sin järnspis. Man ska då kontrollera om den eldfasta ungsleran, som skyddar det tunna ungstaket från att spricka av värmen, behöver bytas. Vidare ska brännjärn och roster inne i spisen kontrolleras. Har dessa sprickor ska de bytas.

Sotning av skorsten och spis ska man alltid vara noggrann med. Ska man inte elda i spisen under en längre period ska all aska avlägsnas. Askan drar till sig fukt vilket i sin tur kan leda till rostangrepp.

Rost på utsidan kan man borsta av med en stålborste. Därefter putsar man upp spisen med spissvärta. Man applicerar spissvärtan med en fuktig trasa och polerar upp spisen med en spisborste. Det kan osa lite vid första användningen efter svärtningen.

Eldningen bör ske måttligt, eftersom järnspisar kan eldas sönder av ständig inmatning av ny ved innan den gamla brunnit färdigt. Det blir då allt för hög temperatur i spisen vilket resulterar i att järnet utmattas och spricker eller slår sig. Om spisen har en vattencistern bör den alltid vara fylld med vatten.


Tips och råd inom hantverk och slöjd

Upp