Fjäril på renfana, Skansen

Trädgårdar

Redan när Skansen grundades 1891 planterades träd, buskar och blommor för att förvandla en karg klippa till en grönskande oas. Den ursprungliga tanken var att gårdarnas omgivningar skulle ge en bild av det landskap och den bygd de kommer ifrån.

Upptäck Skansen