Seglora Kyrka

Tillgänglighet

Skansen ska vara till för alla och vi arbetar fortgående med att öka tillgängligheten. Vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag på hur vi kan bli ännu bättre.