Hazeliusporten

Information för dig med funktionsnedsättning

Färdtjänst och entréer

Huvudingången

Innanför huvudentrén finns ett lyftbord som tar rullstolar (max 500 kg) uppför första trappan upp till Spegeldammen. Observera att det inte finns någon hiss från Spegeldammen upp till Skansenberget utan enbart en rulltrappa, men det är möjligt att ta sig vidare på delvis branta gångvägar upp på Skansenberget via Skansen-Akvariet och Galejan.

Adressen till huvudingången är Djurgårdsslätten 49-51.

Sollidsporten

Med undantag för enstaka dagar vid speciella arrangemang, kan färdtjänst och taxi hämta/lämna gäster på vändplanen utanför Restaurang Solliden inne på Skansen. Entréavgift betalas då vid bommen vid infarten.

Adressen till Sollidsporten är Sollidsbacken 9.

Hazeliusporten och Bergbanan

Hazeliusporten och Bergbanan är öppna under helger i april. Från första maj öppet även på vardagar. Se under Öppettider och Priser för exakta tider.

Adressen till Hazeliusporten är Hazeliusporten 2.

Parkering

Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser för personer med handikapptillstånd vid Restaurang Solliden. På grund av att antalet platser är begränsade kan vi inte garantera parkeringsplats, speciellt inte under populära dagar som stora högtider eller Allsångstisdagar.

Ledsagare

Personer med funktionsnedsättning betalar ordinarie entréavgift till Skansen. Ledsagare/personlig assistent i tjänst har fri entré mot uppvisande av ledsagarbevis i sällskap med betalande brukare.

Gruppkort

Personal och patienter/boende från vårdhem, sjukhem, gruppboende och liknande institutioner kan ansöka om ett rabatterat entrékort. Kortet kostar 1.500:- och ger fri entré för högst 15 personer (inkl. personal). Kortet gäller kalenderårsvis och ska alltid medtagas. Beställning av gruppkort görs via mail.

Assistanshund

Arbetande hundar såsom ledar-, signal- och assistanshundar är tillåtna på Skansen. Hundarna får inte ha direktkontakt med eller störa Skansens djur. Hundägaren/hundföraren skriver då först under en försäkran där denne intygar att hunden är vaccinerad mot valpsjuka och parvo-infektion och att hunden inte uppvisar symtom på smittsam sjukdom. Blankett för detta finns i entréerna. Det ska även framgå att det rör sig om en arbetande hund genom att hunden bär tjänstetäcke.

För gäster med rörelsehinder

Handikappsparkering

Läs här ovan under Färdtjänst och entréer: Parkering.

Tillgänglighet med rullstol på Skansen

Skansen är beläget på en kulle och det kan bitvis vara svårt att ta sig fram med rullstol pga av branta vägar och kullerstensbelagda stråk. Fasta rullstolsramper finns till Seglora kyrka, Snickerifabriken, Mekaniska verkstaden, Bollnässtugan och Logen på Bollsnästorget. Till Järnhandlarens hus finns en fast ramp till bostadsdelen och man når även butiken därifrån.
Portabla rullstolsramper kan läggas ut vid behov vid Skånegården, Statarlängan och Väla Skola.

Matställen där man kan ta sig in med rullstol

Koloni, Tre Byttor, Restauration Gubbhyllan, Skansen Terrassen och Sollidens matsal.

Toaletter

Toaletter för personer med rullstol finns vid Huvudentrén, Hazeliusporten, bakom Högloftet nära Bredablick, i Skogens Hus och på Lill-Skansen. Under sommaren (midsommar - augusti) samt under julperioden finns även en rullstolsanpassad tillfällig toalett vid Vaktstugan. Med permobil är toaletterna bakom Bredablick, inne på Skansen Terrassen och vid huvudentrén (förutsätter hjälp med dörrar) tillgängliga.

Rullstolsplatser vid allsången

Det finns en rullstolsplatå till höger om Sollidenscenen mot kvarnarna. Platån är endast till för rullstolsburna + en ledsagare/rullstol. Mer information om rullstolsplatser till Allsången hittar du här. Värdar finns på plats vid allsången för att hjälpa till på bästa sätt.

Restauration Gubbhyllan, Skansen
Restauration Gubbhyllan, Skansen |

För gäster med nedsatt syn

Att röra föremål

Så gott som alla föremål i Skånegårdens bostadslänga och i Back Mats stuga får röras. Fråga gärna våra museipedagoger både här och i andra miljöer vilka saker ni får ta i och vad som får användas.

Ledarhund

Se ovan under Allmän information; assistanshund.

Svällbilder

I Skånegården och på Moragården finns svällbilder som underlättar för de som kan läsa punktskrift att orientera sig på gården. Svällbilder är även bra för gäster som har svårt att orientera sig i miljön.

Kvinna sitter vid öppen spis i Back Mats stuga
Elden i Back Mats stuga ger värme och fin stämning. |

För gäster med nedsatt hörsel

Hörslingor

Hörslinga finns i Seglora kyrka, den har täckning i de centrala delarna av kyrkan. Det finns även en hörslinga framför Sollidens scen samt på rullstolsplatån.

Teckenspråk

Här hittar du information om Skansen på teckenspråk.

För gäster med allergier

Rökning

Rökning är endast tillåten på särskilt utmärkta platser med askhinkar.

Matallergier

Samtliga restauranger har alternativa matsedlar. Kontakta den restaurang du vill besöka om du har särskilda önskemål.

För gäster med demensdiagnos

Möten med minnen på Skansen - en visning för personer med någon form av demenssjukdom tillsammans med närstående person eller följeslagare.

Kontakta Skansens Bokning tel: 08-442 82 70 så skräddarsyr gärna museipedagogerna anpassade visningar.

Vilrum

I anslutning till huvudentrén finns ett vilrum som kan låsas upp vid behov. Kontakta trygghetsvärd på telefon 08-662 14 66 eller personalen i huvudentrén.

Tillgänglighetsförbättringar

Skansen är beläget på ett berg och topografin är därmed en utmaning gällande tillgänglighet. Området har även kulturmiljöer med många känsliga byggnader som inte alla gånger går att anpassa på ett önskvärt sätt.

Vi arbetar kontinuerligt med att försöka förbättra tillgängligheten på Skansen och i våra miljöer och då med olika funktionsvarianter i åtanke. För närvarande arbetar vi bland annat med att avhjälpa enklare hinder längs promenadstråk på Skansen så att det blir lättframkomligt för besökare med rörelsehinder. I vårt arbete tar vi hjälp av olika referensgrupper för att testa hur och att det fungerar.

Vi är tacksamma för alla synpunkter som kan hjälpa oss att bli så bra som möjlig för alla besökare. Mejla till tillganglighet@skansen.seTillgänglighet

Upp