Tillgänglig promenad

I länken nedan finns ett förslag på en promenad för gäster funktionsnedsättning. Längs stråket finns kulturhistoriska miljöer, trädgårdar, parkbänkar, restaurang och toaletter. Förbättringar med t.ex skyltning görs successivt. Vi är tacksamma för alla synpunkter och förslag. Mejla till tillganglighet@skansen.se

Här kan du ladda ner förslaget på promenad >


Tillgänglighet

  • Förköp biljetten till Skansens julmarknad!

    Köp din biljett redan nu och scanna den enkelt på plats. Psst: ni vet väl att ett årskort bara kostar 295 kr?

  • Biljetter och årskort

Upp