Kvinna och barn på Skansen

Testamente & arv

När du ger en gåva till Skansen kan du vara säker på att din gåva blir väl omhändertagen till glädje för vårt gemensamma kulturarv, våra djur och framtida generationer i många år framöver.

Skansen kan genom testamente ta emot exempelvis kontantbelopp, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter och lös egendom. Skansen är befriad från kapitalvinstskatt vid försäljning av aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter, vilket innebär att hela gåvan oavkortat går till Skansen.

Testamenten till Skansen skrivs till
Stiftelsen Skansen
Box 27807,
115 93 Stockholm
Orgnr 80 20 03-0154

Hasp, Skansen
Hasp, Skansen |

Ändamål

Vi är noga med att testamentsgåvan alltid används enligt testamentet. Om inget ändamål anges använder vi gåvan där den bäst behövs. Vill du att din testamentsgåva ska gå till ett specifikt ändamål kan du givetvis ange det. Tänk på att behov i samhället kan ändras över tid. Förslagsvis kan du formulera det så att ”i första hand ska medlen gå till … i andra hand liknande verksamheter alternativt där medlen bäst behövs”.

Några exempel på ändamålsanvändning • Bevara byggnader och berättandet om traditioner kring Skansens kulturhistoriska miljöer. • Bevara och vårda det zoologiska beståndet på Skansen. • Utveckling av Skansens pedagogiska verksamheter för barn och ungdomar. • Utveckla parken och grönområdet Skansen.

Läs mer om vår övergripande verksamhet.

Att tänka på

Ett testamente skall vara skriftligt, daterat och egenhändigt undertecknat samt bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Vittnena får inte vara släkt med dig och inte heller vara omnämnda som mottagare i testamentet. De behöver inte känna till innehållet, men de behöver förstå att det är ett testamente de bevittnar.

Läs mer om att skriva ett testamente.

Juridisk expertis och förvaring

Vi rekommenderar dig vända dig till en jurist när du upprättar ditt testamente. Skansen samarbetar med Familjens Jurist som finns över hela landet. Du som testamenterar till förmån för Stiftelsen Skansen ges 300 kronor i rabatt på en timmes inledande konsultation samt kostnadsfri lagring av ditt testamente.

Par som väljer att gifta sig på Skansen ges också en 300 kronors rabatt på en timmes konsultation angående äktenskapsförord eller testamente samt i förekommande fall gratis lagring av testamente. Då vet du att testamentet förvaras på  ett betryggande sätt och kommer fram vid aktuell tidpunkt. Mer info hittar du på familjensjurist.se.

Om du inte använder erbjudandet ovan se till att förvara ditt testamente på ett trygg och säkert ställe, kanske i bankfack eller liknande.

Familjens JuristStöd oss/sponsring

Upp