Äppelträd i Skogaholms trädgård

Testamente & arv

När du ger en gåva till Skansen kan du vara säker på att din gåva blir väl omhändertagen till glädje för vårt gemensamma kulturarv, våra djur och framtida generationer i många år framöver.

Skansen kan genom testamente ta emot exempelvis kontantbelopp, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter och lös egendom. Skansen är befriad från kapitalvinstskatt vid försäljning av aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter, vilket innebär att hela gåvan oavkortat går till Skansen.

Testamenten till Skansen skrivs till
Stiftelsen Skansen
Box 27807,
115 93 Stockholm
Orgnr 80 20 03-0154

Ändamål

Vi är noga med att testamentsgåvan alltid används enligt testamentet. Om inget ändamål anges använder vi gåvan där den bäst behövs. Vill du att din testamentsgåva ska gå till ett specifikt ändamål kan du givetvis ange det. Tänk på att behov i samhället kan ändras över tid. Förslagsvis kan du formulera det så att ”i första hand ska medlen gå till … i andra hand liknande verksamheter alternativt där medlen bäst behövs”.

Några exempel på ändamålsanvändning • Bevara byggnader och berättandet om traditioner kring Skansens kulturhistoriska miljöer. • Bevara och vårda det zoologiska beståndet på Skansen. • Utveckling av Skansens pedagogiska verksamheter för barn och ungdomar. • Utveckla parken och grönområdet Skansen.

Läs mer om vår övergripande verksamhet.

Stiftelsen Skansen har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Stöd gärna vår verksamhet via 90-kontot 900795-6.


Stöd oss/sponsring

Upp