Sparad som favorit Spara som favorit

Telenätet

Telenätet binder samman människor, land och stad. Telefonen är det första föremålet för telekommunikation som kan ägas av en privatperson. Telefonen uppfinns på 1870-talet och får snabbt ett genombrott i Sverige. Kring sekelskiftet 1900 är Sverige Europas telefontätaste land. Ändå blir den inte vanlig i alla hem förrän på 1950-talet. En orsak är att de flesta har nära till sina kontakter och det är dyrt att ringa.

Kommunikation har alltid varit viktigt. Tänk på samtal mellan människor, på böcker och tidningar, på att kommunicera på långa avstånd, på att kommunicera över långa tidsepoker - tänk på mångtusenåriga hällristningar och tusenårsrunorna, på datorer, eller dagens smarta mobiler.

Telenätet berättar om människors möjligheter att kommunicera på långa avstånd med hjälp av elektricitet när telegrafen och telefonen slog igenom på bred front.

Telenätet-linjearbetare-2.jpg#asset:21594


Telegrafen började introduceras som ett allmänt kommunikationsmedel vid mitten av 1800-talet och nådde ut även till de mindre orterna i Sverige på 1870-talet. Telefonen hade på motsvarande sätt sin början under 1880-talet.

En viktig orsak till att det tog tid för telegrafen och telefonen att slå igenom och bli allmänna är att människors behov var annorlunda för 100 - 150 år sedan. Bara en mindre del av befolkningen hade sina affärskontakter eller sina nära och kära långt bort.

En annan lika viktig orsak är de höga kostnaderna för att använda den nya kommunikationerna. Kostnaderna för ett genomsnittligt telegram och för ett års telefonabonnemang jämfört med en industriarbetares timlön ger en vink om kostnaderna. År 1885 måste en industriarbetare arbeta fem timmar för att få råd med att sända ett telegram inom Sverige och en halvtimme för att skicka ett brev. Fortfarande 1925 kostade ett telegram nästan 1 1/2 timmes arbete, medan det räckte med 8 minuter för motsvarande brevporto. Ett års telefonabonnemang kostade 1885 ett par månadslöner och 1925 runt två veckolöner.

Telenätet är en mellanortslinje som övergår till ett stadsnät. Allt är uppbyggt med metoder och material som förekom kring sekelskiftet 1900.


1870-1913

Upp