Swedenborgs lusthus. Det här lusthuset ägdes av den berömde filosofen och naturforskaren Emanuel Swedenbord (1688-1772). Det låg på hans malmgård på Hornsgatan och hit drog han sig tillbaka för studier och andliga övningar. Lusthuset innehåller möbler från Swedenborgs tid och en liten orgel som tillhört honom.
Sparad som favorit Spara som favorit

Swedenborgs lusthus

I lusthuset drar sig en av sin tids största vetenskapsmän tillbaka för studier inom mekanik, matematik, kemi och astronomi men också för andliga övningar. Det är troligt att han tycker om musik.

Emanuel Swedenborg (1688–1772) var vetenskapsman, bibeltolkare och filosof. Han var en av sin tids mest framstående forskare. Många av Emanuel Swedenborgs idéer var banbrytande. I sina uppsatser beskrev han bland annat en u-båt, en elddriven maskin som kunde användas inom gruvnäringen, ett automatvapen, en vakuumsug och ett universalmusikinstrument. Dessutom studerade han den mänskliga hjärnan och var troligtvis först med att föra fram idén om att vissa områden i hjärnan styr vårt tal och våra rörelser. Ännu ett imponerande exempel är hans utkast till ett flygplan.

Emanuel Swedenborg startade Sveriges första vetenskapliga tidskrift och gav ut ett flertal vetenskapliga skrifter. En religiös kris fick honom att skriva böcker om sina samtal med andar och änglar om livet efter döden. Denna omvandling gjorde att hans vetenskapliga insatser blev bortglömda.

År 1740 stod lusthuset i Swedenborgs trädgård på en malmgård på Hornsgatan i Stockholm. Enligt traditionen spelade just det här lusthuset en central roll i Swedenborgs andliga liv.

I lusthuset finns möbler från Swedenborgs tid och ett litet orgelpositiv som tillhört honom. Orgeln är troligen byggd i mitten av 1700-talet men klaviaturen är av 1600-talstyp. Det finns bara en stämma i orgeln och den har 45 träpipor. Alla toner klingar en oktav högre än normalläge.


1720-1820

Upp