Svalparakit på Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Svalparakit

Svalparakiten lever på Tasmanien och övervintrar i Australien. Den slickar i sig nektar och pollen från eukalyptusträd med sin borstlika tunga men gillar även insekter och frukt.

Svalparakiter på Lill-Skansen

Skansen

Ibland kan vissa individer lära sig att härma ord men de fattar inte vad de säger.

En hotad fågel

Svalparakiten är en liten, snabb och färgglad papegoja som i det vilda återfinns endast i Australien. På hösten, efter häckningsperioden, migrerar hela den vilda populationen från Tasmanien till bergskedjan Great Dividing Range på fastlandet. Svalparakiten är också akut utrotningshotad.

Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) estimerar i Rödlistan (2018) att det finns 1 000-2 500 vuxna individer kvar i det vilda, och antalet minskar drastiskt. Senare forskning publicerad av Australian National University (ANU) 2020 har funnit att antalet vuxna vilda individer sannolikt är färre än 300. Skogsavverkning har varit en drivande faktor för artens minskning. Ytterligare hot inkluderar klimatförändringar, bränder och bopredation från korthuvad flygpungekorre. I nuvarande takt befaras svalparakiten vara helt utrotad från det vilda till 2031.

Häckning

När svalparakiten häckar är det inte ovanligt att flera par svalparakiter häckar i håligheter i samma träd. Så fort de anländer till Tasmanien byggs boet av både hanen och honan där honan sen lägger 3–6 ägg. De ruvas i nära en månad och efter ytterligare tre månader flyger ungarna ut ur boet.

En aktiv fågel

Som många andra parakiter är svalparakiten högljud, aktiv och lekfull. Det är inte ovanligt att den förekommer som tam burfågel i våra hem. Då matar man den med nektar, honung, frukt och frön. Ibland kan vissa individer lära sig att härma ord men de fattar inte vad de säger.

Husdjur

Som husdjur sover den gärna i en låda medan de vilda tillbringar natten i håligheter högt upp i träden för att undvika rovdjur. Parakiter trivs bäst i sällskap med andra parakiter.


Lill-Skansens djur

Upp