Svalparakit på Lill-Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Svalparakit

Svalparakiten lever på Tasmanien och övervintrar i Australien. Den slickar i sig nektar och pollen från eukalyptusträd med sin borstlika tunga men gillar även insekter och frukt.

Svalparakiter på Lill-Skansen

Skansen

Ibland kan vissa individer lära sig att härma ord men de fattar inte vad de säger.

En hotad fågel

De arter av eukalyptus som fågeln lever av minskar i antal allt mer på Tasmanien och man beräknar att det inte finns fler än 2000 fåglar kvar i det vilda. När den häckar är det inte ovanligt att flera par svalparakiter häckar i håligheter i samma träd. Så fort de anländer till Tasmanien byggs boet av både hanen och honan där honan sen lägger 3–6 ägg. De ruvas i nära en månad och efter ytterligare tre månader flyger ungarna ut ur boet.

En aktiv fågel

Som många andra parakiter är svalparakiten högljud, aktiv och lekfull. Det är inte ovanligt att den förekommer som tam burfågel i våra hem. Då matar man den med nektar, honung, frukt och frön. Ibland kan vissa individer lära sig att härma ord men de fattar inte vad de säger.

Husdjur

Som husdjur sover den gärna i en låda medan de vilda tillbringar natten i håligheter högt upp i träden för att undvika rovdjur. Parakiter blir ofta fästade vid sin skötare och trivs bäst i sällskap med andra parakiter.

Akut hotad

Eftersom svalparakiten är akut hotat vill Skansen informera om detta och samla in medel till bevarandeprojekt på Tasmanien. 


Lill-Skansens djur

Upp