Sparad som favorit Spara som favorit

Krogen Stora Gungan - den historiska bakgrunden

Vid 1800-talets mitt utvecklades ett system för utskänkning av rusdrycker. Ett allmännyttigt bolag fick ta över alla krogrättigheter på en ort. De skulle också ha karaktären av matställen. Krogen Stora Gungan är ett exempel på en sådan bolagskrog.

Krogen Stora Gungan berättar om en bolagskrog i 1880-talets Stockholm. På 1880-talet fanns 67 bolagskrogar i Stockholm. Alkoholförsäljningen i Sverige är reglerad mellan åren 1865 och 1955. Allmännyttiga bolag ska ta över alla krogrättigheter på en ort. I Stockholm bildas ett utskänkningsaktiebolag med folknykterhetssyften. De driver också de bolagskrogarna. En bolagskrog serverar och säljer brännvin och andra destillerade drycker i sina lokaler utan att göra någon vinst på spriten. Utskänkningsställena får karaktären av matställen. Överskottet ska gå till välgörande ändamål.

Under slutet av 1800-talet är bolagskrogen en given samlingsplats i städerna, av politisk och social betydelse, för arbetare och lägre tjänstemän.

Den medvetna regleringspolitiken och nykterhetsrörelsens allt mäktigare inflytande gör att det offentliga drickandet alltmer uppfattas som ett avvikande beteende. Kaffet kommer alltmer bli den skötsamme arbetarens dryck.

Bolagskrog-vid-Roslagsgatan-år-1900.-Foto-SSM.png#asset:21508

Bolagskrog vid Roslagsgatan år 1900. Foto SSM

Bolagskrogarna är enkelt inredda. Två fotografier från tagna omkring 1900, visar bolagskrogar på Roslagstorg 4 och Roslagsgatan med inredning som liknar den i Stora Gungan på Skansen.


Bolagskrog-vid-Roslagstorg-4.-Foto-SSM.png#asset:21509

Bolagskrog vid Roslagstorg 4. Foto SSM.

Stora Gungan uppfördes år 1801 som mangårdsbyggnad till Stora Gungans gård som lydde under godset Enskede gård. Från 1975 fungerar huset som restaurang på Skansen med en nedervåning inredd som en bolagskrog medan övervåningen är inredd som festvåning.

Byggnaden stod ursprungligen i Sandsborg, ungefär där tunnelbanestationen finns idag.

Läs mer om Krogen Stora Gungans restaurangverksamhet idag.


Stockholmiana

Upp