Stockholmiana

Stockholmiana är kunskapen om Stockholm och dess lokalhistoria. På Skansen finns flera miljöer som berättar om staden från olika epoker och historiska skeenden.

Historien får liv