Sparad som favorit Spara som favorit

Stadens förvildade växter

Stadens växter rotade sig en gång i tiden runt gatans kullersten, längs husens fasader och i skrymslen och vrår bland gödsel och skräp slog de rot. De hade poetiskt beskrivande namn som hjärtstilla och kattmynta. De utsattes för slitage och trampades ned men de var snabbväxande och tåliga.

Numera lever dessa och många andra arter ett osäkert liv i den moderna stadens föränderliga värld. Det städas intensivt och byggs nytt, mark växer igen. En del är redan bortträngda, medan andra står kvar i små sårbara bestånd. Staden är även idag en livsmiljö med hotade växter, sådana som inte odlas, som inte hör till trädgårdar och parker, utan finns i mellanrummen i stadens utemiljö. Många av städernas mest skyddsvärda växter har gått kraftigt tillbaka. Drygt 70 % av de skyddsvärda kärlväxterna i Stockholms kommun i början av 2000-talet hade sin förekomst utanför de naturreservat som finns eller planeras.

I Stadskvarteren, som är knappt ett hektar stort, växer flera av den äldre stadens vilda växter som bosyska, knippnejlika, hjärtstilla, kattmynta och spetsfingerört. De flesta hittar man runt Skomakargården.


Trädgårdar

Upp