Bagarstugan, Skansen

Stöd oss & sponsring

Vi välkomnar stöd till vår verksamhet. Genom insamlingsprojekt och sponsringssamarbeten bevarar och utvecklar vi vår verksamhet. Ett samarbete med Skansen, oavsett form, innebär ett aktivt stöd och engagemang för vårt kulturarv.