Konsumbutiken på Skansen

Sponsring & samarbeten

Skansens arbete med att utveckla och bevara kulturarvet för dagens och kommande generationer, har alltsedan starten 1891 stöttats av det svenska folket och näringslivet. Idag har affärsöverenskommelser med företag och organisationer kommit att bli en allt viktigare del för Skansens verksamhet.

Vi vill tillsammans utveckla långsiktiga samarbeten där vi använder Skansens verksamhet och miljöplattform. Om du är nyfiken på hur vi kan utveckla något tillsammans – hör gärna av er till yvonne.nordlind@skansen.se

Gubbhyllan på Skansen
Gubbhyllan |

Sponsor på olika sätt

– smått, stort, traditionellt eller nytänkande

Att vara sponsor är ett ömsesidigt partnerskap där vi tillsammans utvecklar aktiviteter som passar båda parter. Ibland gör vi sponsorskap som täcker in hela Skansens övergripande verksamhet, och i andra fall kan det vara aktuellt att vara projekt- eller materialsponsor.

Som projektpartner är ni med och bidrar till hela Skansens verksamhet, men där riktas medel och utvecklande aktiviteter mot ett enskilt projekt. Detta gäller ofta större byggprojekt som nybyggnation eller en stor genomgripande renovering av en befintlig kulturhistorisk miljö eller ett särskilt tema som ska utvecklas.

Materialsponsring innebär en kombination av marknadskommunikation och företagets produkter/material.

Samarbeten genom tiderna

Ett exempel på senare års insatser är det tioåriga samarbetet, med KfS - Konsumentföreningen i Stockholm, kring "Nya"Lill-Skansen. Vi har även våra materialsponsorer Weber, Betongindustri och Cementa som bokstavligen är med och bygger fundamentet som Skansen vilar på. 2014 inleddes bland annat ett nytt projekt mellan Weber och Skansenkring renoveringen av Bragehallen (vår cirkus) och utvecklingen av den barnverksamhet som är kopplad till byggnaden.

Tidigare har SEB och Investor bidragit till ombyggnaden av Björnberget. Konsumentföreningen Stockholms har stöttat inrättandet av en mjölkbutik i stadskvarteren och Swedish Match har bidragit till renoveringen av Gubbhyllan med Snus- & tändsticksmuseet.

Här finns en lista över en bråkdel av de - privatpersoner, organisationer och företag - som genom tiderna bidragit till Skansens utveckling.Stöd oss/sponsring

Upp