Skansens spelmän

Skansens spelmän

Svensk folkmusik har en lång tradition på Skansen. Redan under Skansens första år uppträdde spelmännen, oftast tillsammans med folkdansarna.

Till att börja med var det Skansens egen personal som spelade folkmusik. Senare bildades Skansens spelmän, som ofta gästades av musiker från olika delar av landet. Numera kan du vid olika tillfällen under året lyssna till dem vid låtspel i Skansens hus och gårdar.


Bröllop

Upp