Sparad som favorit Spara som favorit

Sparbanken

Idén till sparbanksrörelsen kommer från Skottland där tanken med en sockensparbank var att hjälpa församlingens medborgare att spara till sin egen framtid. Vem som helst skulle kunna få sätta in hur små belopp som helst och när som helst och behålla äganderätten och den fria dispositionsrätten över insatta pengar.

I Skansens Sparbank visas hur det såg ut på 1840-talet, när den svenska sparbanksrörelsen bara var ett par årtionden gammal. Två mindre rum innanför banklokalen har inretts till bankföreståndarens kontor och bostad.

Den första sparbanken bildas i Göteborg 1820. Idén introduceras av garvareåldermannen Johan Westin, som vid riksdagen 1817-18 föreslår att man ska införa sparbankssystemet i Sverige.

Han ger både sociala och ekonomiska skäl, att ett allmänt sparande är bra med tanke på den ekonomiska kris som drabbat Sverige efter napoleonkrigen. Carl David Skogman får i uppdrag att utreda frågan och år 1819 kommer hans utlåtande som vänder sig till dem ”som nitälska för de fattigare klassernas trevnad och sedlighet”.

Den som sparar har en sparbössa hemma. Till denna har banken nyckeln. När bössan är full tar man med den till banken, som öppnar bössan och sätter in pengarna på bankboken. Beloppet redovisas i form av tryckta märken med olika valörer som klistras in i sparbanksboken.

Sparbanken ska inte ha något vinstintresse utan främja sparande, framförallt småsparande. Den är för ”de arbetande klasserna” och har en tydlig social uppgift. Verksamheten bedrivs inom ett geografiskt begränsat område och med frivilliga krafter. Endast bokföringen är i allmänhet en avlönad syssla.

Småsparandet är sparbankernas första och främsta uppgift men så småningom blir även utlåningen en viktig verksamhet. När nya sparbanker planeras är det ofta lånebehovet hos lantbrukarna som är avgörande. Sparbankerna anpassas efter lokala behov och förhållanden. Det bildas både socken-, härads-, stads- och länssparbanker. Som mest finns det 498 sparbanker över hela Sverige.

Sparbanken ligger i utkanten av stadskvarteret i en byggnad från Bondegatan 54 i Stockholm.

– Läs mer –

1830-1860

Upp