Evenemang på Sollidenscenen
Sparad som favorit Spara som favorit

Sollidenscenen

Musikläraren och körledaren Sven Lilja inleder allsångstraditionen 1935 på Sollidenplan. Han blir en av de allra första stora programledarna på den nya Sollidenscenen som byggs 1938. Åhörarna sitter vända ut mot vattnet och sjunger med i allsångsvisorna medan ljudet av orkestern förstärks i den klassiska snäckan som utgör scenens fond.

Det har funnits ett flertal olika musikpaviljonger på Sollidenplan. I samband med att Skansens huvudentré flyttades till sitt nuvarande läge och rulltrappan upp till Sollidenterrassen sprängdes in i berget ersattes en äldre musikpaviljong med en ny 1938.
Kupolformen, Snäckan, fungerade som en förstärkare långt innan man kunde förstärka ljudet med högtalare. Scenen som ritades av Nils Einar Eriksson var landets största och modernaste och till och med utrustad för radioutsändningar.

Musikpaviljonger har varit vanliga i stadsparker, på brunnsorter och liknande platser åtminstone från andra halvan av 1800-talet. De tidigaste paviljongerna består ofta av en åttkantig estrad med räcke och tak men utan väggar. På estraden kan mindre orkestrar, ofta militära blåsorkestrar, spela medan folk flanerar i omgivningarna. Det är alltså inga musikaliska framträdanden som man skulle titta på som i dag.

Det finns också musikpaviljonger som är formade som en halv kupol. Troligen görs det för att få ljudet mer riktat. Kupolformen fungerar som en förstärkare långt innan man kan förstärka ljudet med högtalare.

Sollidenscenen-musikpaviljong-Kronobergshed-Foto-Skansens-arkiv.png#asset:21781Musikpaviljongen som flyttades till Skansen från Kronobergshed 1920. Foto: Skansens arkiv.

En musikpaviljong flyttas 1920 från Kronobergshed till Skansen. Framträdandena på scenen blir populära och redan på 1930-talet bedöms paviljongen vara både för liten och för förfallen. I samband med att Skansens huvudentré flyttas till sitt nuvarande läge på Djurgårdsslätten och rulltrappan upp till Sollidenterrassen sprängs in i berget ersätter man den gamla paviljongen med en ny. Den nya musikpaviljongen ritas av arkitekt Nils Einar Eriksson. Det blir en sen representant för det stora antal musikpaviljonger som funnits i landet sedan mitten av 1800-talet. Den ska rymma 80 musiker och framför paviljongen finns det plats för 1000 åhörare.

Scenen är i första hand anpassad för större orkestrar som ska underhålla åhörarna som sitter på de uppbyggda terrasserna och blickar ut över Stockholm. Bänkarna är uppställda så att åhörarna vänder sidan till scenen. Tanken är alltså inte som idag att man ska sitta vänd mot scenen. Eftersom paviljongen framförallt är avsedd för akustisk musik, så får paviljongen en snäckform, och kläs invändigt med speciellt utformade paneler som fungerar som ”förstärkare” för musiken. Scengolvet är uppbyggt i olika nivåer som korresponderar mot panelerna i kupolen.

Sollidenscenen-1938-Foto-Skansens-arkiv.png#asset:21780


Sollidenscenen blir Sveriges största och modernaste utomhusscen. Det är den första utomhusscen som godkänns för Sveriges Radios inspelningar. Den beskrivs av en samtida skribent som ”En hypermodern musikpaviljong --- En vackrare musikplats i det fria än övre Solliden torde icke lätt kunna uppletas. Från parkett har man hela utsikten över staden och hamninloppet fri under de ståtliga ekarnas kronor."

Vid mitten av 1900-talet började nya musikstilar växa fram och de som spelade kom mer i fokus. Samtidigt började musiker använda förstärkare och högtalare. Behovet av den kupolformade musikpaviljongens förstärkande effekt blev då mindre och utformningen gled över i ett mer scenliknande rum. I framförallt folkparkerna började scener som var mer anpassade för den typen av framträdande att växa fram.

Sollidenscenen idag

Sollidenscenen har utvecklats till en nationalscen. För många förknippas Sollidenscenen med program som Allsång på Skansen, nyårsfirande, nationaldagsfirande i närvaro av kungafamiljen och olika konserter.

2012 byggs Sollidenscenen om. Den ursprungliga scenens, Snäckans, invändiga panel och snickerier av Oregon pine har slipats och målats och det gröna originalpapptaket har försiktigts ersatts av ett nytt likadant. De nya byggnaderna norr och söder om scenen har hämtat inspiration från Snäckan och utformats för att öppna upp mot scenen, Snäckan och utsikten. I byggnaderna finns förråd, kontor och tekniska utrymmen.

Mixerhuset på planen har fått en rundad form som ansluter till Snäckan. Den är helt klädd med återanvänd kopparplåt som suttit på Handelsbankens huvudkontor vid Kungsträdgården.

Sittplatserna i olika nivåer som tidigare var vända mot vattnet har omvandlats till en gradäng av granit med sittytor av ek från Skansen.

Den nya scenen invigs på Sveriges nationaldag den 6 juni 2013.

- LÄS MER -

Skanseniana

Upp