Restauration Gubbhyllan, Skansen

Denna plats är för närvarande inte öppen för besökare

Sparad som favorit Spara som favorit

Snus- och tändsticksmuseum

På grund av rådande omständigheter får endast 20 personer i taget vistas i muséet.

Snus- och tändsticksmuseum är inrymt i Gubbhyllan nedanför rulltrappan. Här finns utställningar och information om den svenska snus- och tändstickshistorien.

Gubbyllan flyttades till Skansen på 1960-talet och försågs med en ny källarvåning som rymmer en föreläsningssal och en liten fabriksmiljö med förebilder från 1880-talet. Byggnaden renoverades och förnyades under 2008 med hjälp av ett generöst bidrag från Swedish Match.

Läs mer om museet på hemsidan.

Skansens tobak

På Skansen växer tobak vid Gubbhyllan och i Stadskvarteren vid Skomakargården och Garverigården. Odlingarna är en påminnelse om den stora betydelse som tobaksodlingen haft i Sverige och särskilt i Stockholm. Här kan du läsa mer om tobaksodlingarna.

Upp