Apollofjäril

Vinnare och förlorare i svensk natur – en lektion om biologisk mångfald på Strandvägskajen

Kom på en kostnadsfri, tillfällig lektion på Strandvägskajen i Stockholm. Med utgångspunkt i Naturfotografernas fotoutställning Vinnare och förlorare i svensk natur pratar vi om våra svenska vilda djur, de faktorer som påverkar deras livsutrymme och vikten av att bevara den biologiska mångfalden.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

F-klass - åk 3 Åk 4-6 Åk 7-9 Särskolan Gymnasiet SFI

Bokning & Info

Tid:

vardagar, 12 augusti – 26 september, kl 09.00-14.00

Tidsåtgång:

1 timme

Pris:

kostnadsfritt

Skicka förfrågan här

Forskarna är alltmer eniga, vi lever i det sjätte massutdöendets tid och vi människor är orsaken. Så mycket som en miljon arter riskerar att försvinna. I Sverige är flera tusen arter hotade. Samtidigt har många arter tagit en rungande revansch. I våra skogar strövar åter stora rovdjur, över vattnen svävar havsörnen och vid kusterna vilar sälarna åter på kobbarna.

Med utgångspunkt i Naturfotografernas fotoutställning Vinnare och förlorare i svensk natur, som kommer att stå på Strandvägskajen i augusti och september 2022, välkomnar en av våra pedagoger er klass till en kostnadsfri lektion. Genom lektionen ökar elevernas kunskap om svenska vilda djur, de faktorer som påverkar deras livsutrymme och vikten av att bevara den biologiska mångfalden. Lektionen ger även framtidshopp! Genom att öka våra kunskaper om arternas levnadssätt och förstå deras krav på miljön går det att sätta in rätt åtgärder och påverka utvecklingen så att fler arter i Sverige blir vinnare i stället för förlorare.

Lektionen anpassas efter er årskurs.

Efter er lektion är ni välkomna att fortsätta dagen på Skansen. Besöket är kostnadsfritt för alla som deltagit i lektionen.

Om utställningen

Vinnare och förlorare i svensk natur är en turnerande fotoutställning med tillhörande pedagogiskt program som ställs ut av föreningen Naturfotograferna. När utställningen nu kommer till Stockholm är det i samarbete med Stiftelsen Skansen och Stockholms kulturfestival.

Skicka förfrågan här

Upp