I labbet på Baltic Sea Science Center

Vem äter vem i havet?

I Baltic Sea Science Center tittar vi närmare på några viktiga arter i Östersjön och lär oss om deras funktioner i ekosystemet. Lektionen är kostnadsfri för skolor i Stockholms och Huddinge kommun.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

Förskola F-klass - åk 3 Åk 4-6

Bokning & Info

Tid:

Mån-fre kl 9.00 och 13.00. Max 16 elever per grupp. Vi kan ta 2 grupper samtidigt.

Tidsåtgång:

1,5 tim

Pris:

1200 kr/grupp

Skicka förfrågan här

Från plankton till predator

Vi utforskar livet under ytan i vår akvariehall och lär oss om allt från alger, musslor och maneter till valar och fiskar. Vi tar reda på hur allting hänger ihop och vem som äter vem i Östersjön. I labbet letar vi med hjälp av luppar efter det lilla livet i vattnet. Vad är plankton för något, och hur kan något så litet vara så viktigt? Lektionen skräddarsys efter gruppens nivå.

Lektionerna bör bokas minst 1 vecka i förväg.

Kostnadsfritt eller självkostnadspris

Lektionen är kostnadsfri för skolor i Stockholms och Huddinge kommun. Erbjudandet gäller kommunala skolor och friskolor. Ej komvux, SFI och folkhögskola.

Andra skolor betalar självkostnadspris.

Varför är visningen gratis för vissa? Skansen har ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som gör att vi kan erbjuda kostnadsfri undervisning för alla grundskolor och gymnasieskolor inom deras verksamhetsområde.

Förskolan

I förskolan vill vi väcka en nyfikenhet, intresse och fascination för Östersjön. Vi anpassar lektionen efter gruppens förutsättningar och önskemål.

F-klass - Åk 3

I F-klass - Åk 3 lär vi oss känna igen några av Östersjöns invånare, bland annat torsken, abborren, tumlaren och hoppkräftan. Vi undersöker vem som äter vem och pratar om hur allt hänger ihop i havet. Lektionen anpassas efter gruppen.

Lektionen berör följande centrala innehåll i läroplanen:

  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas, och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. (NO)
  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. (NO)
Centralt innehåll

Åk 4-6

I Åk 4-6 lär vi oss känna igen några arter i Östersjön, bland annat torsk, lax, plattfiskar, plankton och tumlare. Vi tar reda på vem som äter vem i en näringsväv, och utforskar de olika arternas livsmiljöer. Lektionen anpassas efter gruppen.

Lektionen berör följande centrala innehåll i läroplanen:

  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. (NO)
  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske. (NO)
  • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. (NO)
Centralt innehåll
Skicka förfrågan här


Åk 4–6


Förskola


F-klass till Åk 3

Upp