Skånegården på Skansen

Skolprogram Vårbruk eller skördetid i Skånegården på Skansen

Hjälp till med vardagsarbete både inne och ute i Skånegården. Kanske får du plöja och skörda betor på hösten och pröva pilflätning på våren!

Bokning & Info

Tid:

Kl 9.15-11.30, måndag-fredag 15 sept - 15 okt

Tidsåtgång:

2 timmar med två pedagoger. Vi arbetar i till största del i halvklass.

Pris:

2 800 kr

Skicka förfrågan här

Digitalt berättande

Vill du kombinera historia och djur med film och animation? Mediepedagogisk Centrum har utrustning och kunskap kring media och Skansen har djur och natur samt unika historiska miljöer. Tillsammans kan vi skapa nya uttryck efter era behov och läroplanens kunskapskrav.

Förslag på upplägg för olika årskurser. Besöken kan göras med eller utan digitalt berättande.

Skapande skola

Skansen har arbetat med Skapande skola-samarbeten sedan starten 2008. Nu har dock förutsättningarna förändrats. Det är Kulturrådet som beslutar och fördelar medlen för Skapande skola.

De har nu reviderat riktlinjerna för ansökningar och beviljar endast medel till estetiska lärprocesser tillsammans med professionella konstutövare. Det kan Skansen i nuläget inte erbjuda.

Har ni idéer och förslag på hur vi tillsammans med professionella konstutövare kan göra samarbeten så tar vi tacksamt emot dem. Maila i så fall bokning@skansen.se.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp