Lodjur

Sveriges vilda djur

Hur många djur har du sett ute i naturen? I Sverige har vi många vilda djur som för oss människor kan vara svåra att få se. Kom hit och lär er mer om hur de har anpassat sig till olika livsmiljöer och utvecklat spännande beteenden.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

Förskola F-klass - åk 3 Åk 4-6 Åk 7-9 Särskolan Gymnasiet SFI

Bokning & Info

Tidsåtgång:

1 tim/ 2 tim

Pris:

1050 kr/1350 kr

Skicka förfrågan här

Kom nära de vilda djuren

I Sverige har vi många vilda djur som vi sällan ser. Lektionen ger en unik chans att komma nära och lära känna djur under en lustfylld rundvandring. Vilka djur gömmer sig i de svenska skogarna?

Bokar ni en timme är vi utomhus vid de vilda djuren. Väljer ni två timmar så börjar vi med att bland annat känna och se på pälsar, skallar och horn.

Lektionerna bör bokas minst 1 vecka i förväg.

Förskolan

I förskolan försöker vi väcka en nyfikenhet, intresse och fascination för de vilda djuren.

Utdrag ur läroplanen för förskolan.
"En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle."

Lektionens innehåll

F-klass – åk 3

I F-klass-åk 3 träffar vi vilda djur och lär oss hur de är anpassade till sina olika livsmiljöer och hur de klarar av olika årstider. Vi tar reda på skillnader mellan en allätare och en växtätare och kikar närmare på tänderna hos ett rovdjur.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:
- Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
- Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas, och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
- Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Lektionens innehåll

Åk 4-6

I Åk 4–6 tar vi upp begrepp som ekologi, ekosystem och näringsvävar. Inne i vår skolsal känner vi på skinn, horn och skallar och berättar om olika ekosystem och näringskedjor innan vi går ut och träffar de vilda djuren.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:
- Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanliga arter.
- Djurs, växters och andra organismers liv.
- Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Lektionens innehåll

Åk 7–9

I Åk 7–9 fördjupar vi oss i begreppen inom biologisk mångfald och väver in samhällsdiskussioner kring våra rovdjur.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:
- Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
- Samband mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem‚ både lokalt‚ nationellt och globalt.
- Människans påverkan på naturen på lokal och global nivå.

Lektionens innehåll

Gymnasiet

På gymnasiet anpassar vi väldigt mycket efter gruppen och vilket program man läser. Vi utgår alltid från de vilda djuren och beroende på kunskapsnivå så väver vi in frågeställningar kring biologisk mångfald och människans påverkan på naturen.

- Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald (Bi).
- Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft (Nk)
- Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster (Bi).

Lektionens innehåll
Skicka förfrågan här


Sommartips för fritidsklasser


Sär- & Specialskola


SFI


Gymnasiet


Åk 4–6


Åk 7–9


Förskola


F-klass till Åk 3

Upp