Varg och vargungar på Skansen

Skolprogram Sveriges vilda djur på Skansen

Möt Sveriges vilda djur på Skansen och lär er mer om dem och de miljöer de lever i. Skolprogrammet finns för alla årskurser och anpassas efter grupp och årstid.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

Förskola F-klass - åk 3 Åk 4-6 Åk 7-9 Särskolan Gymnasiet SFI

Bokning & Info

Tid:

Hela året

Tidsåtgång:

1 tim/2 tim, mån-fre

Pris:

900 kr/1200 kr

Skicka förfrågan här

I Sverige har vi många vilda djur som vi sällan ser. Skolprogrammet Sveriges vilda djur ger dina elever chansen att komma nära och få lära sig mer om svensk biologisk mångfald med fokus på några av de djur som lever ute i den svenska naturen. Visningen anpassas efter respektive grupp och årskurs men även efter årstiden för att eleverna ska lämna Skansen med nya kunskaper och ett stärkt intresse för djur och natur.

Bokar ni en timme är vi utomhus vid de vilda djuren. Väljer ni två timmar så börjar vi med att bland annat känna och se på pälsar, skallar och horn (ca 30 min).

Glöm inte att skriva om ni önskar 1 timme eller 2 timmar i bokningsformuläret tack.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Berguv på Skansen
Berguv på Skansen |

Förskolan

I Förskolan försöker vi väcka en nyfikenhet, intresse och fascination för de vilda djuren. Vi anpassar mycket efter gruppen och årstider så att barnen får med sig en så positiv syn som möjligt kring djur och natur.

Utdrag ur läroplanen för förskolan.
- En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

Centralt innehåll

F-klass – åk 3

I F-klass-åk 3 träffar vi flera vilda djur där vi lär oss hur de är anpassade till sina olika livsmiljöer och hur de klarar av olika årstider. Vi tar reda på skillnader mellan en allätare och en växtätare samt kikar närmare på tänderna hos ett rovdjur. Vintertid kan det hända att vi är inomhus en kortare stund även om ni bokar en timme.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:
- Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
- Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas, och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
- Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Centralt innehåll

Åk 4-6

I Åk 4–6 tar vi upp begrepp som ekologi, ekosystem och näringsvävar. Inne i vår skolsal (två timmar) känner vi på skinn, horn och skallar och berättar om olika ekosystem och näringskedjor innan vi går ut och träffar de vilda djuren. Beroende på säsong träffar vi bl.a. älgen, björnen, järven och sälarna.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:
- Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanliga arter.
- Djurs, växters och andra organismers liv.
- Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Centralt innehåll

Åk 7–9

I Åk 7–9 framförallt under tvåtimmarsprogrammet fördjupar vi begreppen inom biologisk mångfald och väver in samhällsdiskussioner kring våra rovdjur.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:
- Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
- Samband mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem‚ både lokalt‚ nationellt och globalt.
- Människans påverkan på naturen på lokal och global nivå.

Centralt innehåll

Gymnasiet

På gymnasiet anpassar vi väldigt mycket efter gruppen och vilket program man läser. Vi utgår alltid från de vilda djuren och beroende på kunskapsnivå så väver vi in frågeställningar kring biologisk mångfald och människans påverkan på naturen.

- Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald (Bi).
- Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft (Nk)
- Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster (Bi).

Centralt innehåll
Skicka förfrågan här


SFI


Särskolan


Gymnasiet


Åk 4–6


Åk 7–9


Förskola


F-klass–åk 3

Upp