Boktryckarbostadens innergård på Skansen

Sverige från norr till söder

Hur levde man i olika delar av Sverige förr i tiden? Bege er på en tidsresa från norra till södra Sverige och lär känna några av familjerna som bodde i Skansens hus och gårdar. Lektionen sker utomhus.

Om Programmet

Ämnen:

Levande historia

Målgrupp:

åk 1-3

Bokning & Info

Tid:

tisdag-torsdag v 35-41

Tidsåtgång:

13.00-14.30

Pris:

1200 kr

Skicka förfrågan här

Människans levnadsvillkor har förändrats de senaste århundradena och såg olika ut i olika delar i Sverige. Genom att lära känna familjerna som levde på olika platser, vad de odlade, vilka djur de hade och vilka material de använde jämför vi norr med söder, dåtid med nutid. Eleverna får analysera och dra egna slutsatser utifrån vad de ser.

Lektionerna bör bokas minst 1 vecka i förväg.

Koppling till läroplanen

Lektionen berör flera ämnen som geografi, historia och samhällskunskap och är anpassat efter läroplanen för årskurs 4–6.

Geografi

  • Eleverna får veta mer om fördelningen av befolkningen förr och vad det innebar för samhället i stort. Dessutom ges en orientering i Sveriges landskap, namn och placering i landet, samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.

Att leva i närområdet

  • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse som exempelvis mark, vatten och klimat.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

  • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta.
  • Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Historia

  • Ur ett historiskt perspektiv tittar vi på vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  • Grundläggande mänskliga rättigheter som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Samhällskunskap

  • Att flytta inom ett land och mellan länder: vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser?
Centralt innehåll
Skicka förfrågan här


Åk 4–6

Upp