Skånegården på Skansen

Skolprogram Sverige från norr till söder

Hur levde man i olika delar av Sverige? Eleverna får bege sig på en tidsresa från norra till södra Sverige och lära känna några av familjerna som bodde i Skansens hus och gårdar.

Om Programmet

Ämnen:

Levande historia

Målgrupp:

F-klass - åk 3 Åk 4-6

Bokning & Info

Tid:

Pga Skansen är stängt går det inte att boka ngn visning. Vi återkommer med info om när det går att boka

Tidsåtgång:

1 tim. Kl 9.15-10.30, tis-tors. Åk 3-6

Pris:

1050 kr

Norr och söder, nu och då

Människans levnadsvillkor har förändrats de senaste århundradena och såg olika ut i olika delar i Sverige. Genom att lära känna familjerna som levde här, vad de odlade, vilka djur de hade och vilka material de använde jämför vi norr med söder, dåtid med nutid. Eleverna får analysera och dra egna slutsatser utifrån vad de ser.

Programmet syftar till att visa på likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och ge ett historiskt perspektiv för att förstå och förändra vår egen tid.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Hela utbildningen sker utomhus.

Arbetarbostaden på Skansen

Koppling till läroplanen

Skolprogrammet Sverige från norr till söder berör flera ämnen som geografi, historia och samhällskunskap och är anpassat efter läroplanen för årskurs 4–6. Klicka nedan för att se centralt innehåll.

Geografi

Här får eleverna veta mer om fördelningen av befolkningen förr och vad det innebar för samhället i stort. Dessutom får de en orientering i Sveriges landskap, namn och placering i landet, samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.

Att leva i närområdet
Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Historia

Ur ett historiskt perspektiv tittar vi på vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Samhällskunskap

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser

Centralt innehåll

Åk 4–6


F-klass–åk 3

Upp