Skånegården på Skansen

Skolprogram Sverige från norr till söder på Skansen

Människans livsvillkor har förändrats de senaste århundradena och villkoren såg ut i olika delar från norr till söder. Eleverna får analysera och dra egna slutsatser utifrån vad de ser.

Om Programmet

Ämnen:

Levande historia

Målgrupp:

Åk 4-6

Bokning & Info

Tid:

Mars/maj/aug-okt

Tidsåtgång:

1,5 tim. Kl 9.30-11.15 och 12-13.30, tis-fre. Åk 3-6

Pris:

900 kr

Skicka förfrågan här

Åk 3-6

Målet med programmet är att:
- Visa på likheter och skillnader i människors levnadsvillkor.
- Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Kopplingar till det centrala innehållet i samhällsorienterande ämnen för åk 3-6 Geografi
- De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
- Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna
- Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen i övriga Norden. Historia Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här


Åk 4-6


F-klass - åk 3

Upp