Skolprogram Stadsliv på Skansen

Yrken i staden – med betoning på hantverk och handel

Om Programmet

Ämnen:

Levande historia

Bokning & Info

Tid:

1-2 okt kl 10-12

Tidsåtgång:

20 min, OBS! Max 25 elever och minst 2 vuxna/bokning

Pris:

200 kr

Stadsliv 1-2 okt kl 10-12F-klass-åk 3

Kursplan Samhällsorienterade ämnena - Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer. Minnen berättade av människor som lever nu. - Yrken och verksamheter. Livsfrågor med betydelsen för eleven, gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer Centralt innehåll i matematik - Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med användning av nutida och äldre måttenheter.

- LÄS MER -

Åk 4-6

Kursplan Samhällsorienterande ämnen - Yrken och verksamheter - Vad närområdets platser, byggnader, och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Matematik - Jämförelse, uppskattning och mätning. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Teknik, människa och miljö - Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

- LÄS MER -

Kursplan Teknik, människa, samhälle och miljö - Samband mellan tekniska lösningar och vetenskapliga framsteg. Historia industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, ca 1700-1900. - Industrialiseringen i Sverige och Europa. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige och olika delar av världen - Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor.

- LÄS MER -

Särskolan

Kopplingar till centralt innehåll Samhällsorienterande ämnen Att leva i Sverige - Vad närområdets platser, byggnader, och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. Centralt innehåll i Matematik, Geometri - Mätningar av vanliga måttenheter med användning av nutida och äldre metoder. Centralt innehåll i Teknik, Tekniska lösningar På Skansen kan vi visa hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid.

- LÄS MER -

Särskolan


SFI


Åk 4–6


F-klass–åk 3

Upp