Skolprogram Stadsliv på Skansen

Yrken i staden - med betoning på hantverk och handel

Om Programmet

Ämnen:

Levande historia

Målgrupp:

Åk 4-6 Särskolan SFI

Bokning & Info

Tid:

9-10 okt

Tidsåtgång:

20 min, OBS! Max 25 elever och minst 2 vuxna/bokning. Alla introduktioner är fullbokade

Pris:

200 kr

Skicka förfrågan här

9 och 10 okt

Stadskvarteren sjuder av liv på såväl gata som bakgård och i verkstäder och hem. Möt våra kunniga hantverkare, poliskonstapel, gatumusikant och många fler.

Målet är att ge eleverna en förståelse för och upplevelse av hantverk, handel och industri samt levnadsförhållanden i en mellanstor svensk stad under 1800-talet och tidigt 1900 –tal med kopplingar till idag. Metoden är upplevelsebaserat lärande med berättande och hjälpa till inslag.
Till läraren För att ni ska få ut så mycket som möjligt av besöket rekommenderar vi att ni förbereder eleverna på vad de ska göra. Korta fakta om staden, hantverk, handel och tidig industri samt tips på förberedelser hittar du här Lärarhandledning stadsliv>>

Stadsliv är ett skolprogram som lämpar sig väl för olika teman. Jämför och reflektera kring skillnader och likheter av butiker, gator, skyltar, hantverkare, renhållning, kommunikationer mm. För ytterligare information om Stockholm och dess utveckling se www.stockholmskallan.se

Boka en introduktion på ca 20 minuter där vi berättar om staden och dess verksamheter kl 9.30‚ 9.45‚ 10.00‚ 10.15‚ 10.30 och 10.45.
För fri entré för att gå på egen hand utan introduktion (gäller skolor); anmäl er på vår hemsida http://www.skansen.se/sv/skola...

Personer som du kan möta båda förmiddagarna.
Bagare, bodbetjänt eller bodmadam, iskarl, järnhandlare i butik och bostad, kusk med häst, mekaniker, metallarbetare, poliskonstapel, positivhalare, torgmadam, snickare mfl.

9 okt
Apotekare, bokbindare, boktryckare och plåtslagare.

10 okt
Sadelmakare, silversmed i press och verkstad, skomakare och tapetserare.

Koppling till grundskolans läroplan, övergripande

Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. En viktig uppgift är att ge eleverna överblick och sammanhang.

F-klass-åk 3

Kursplan Samhällsorienterade ämnena - Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer. Minnen berättade av människor som lever nu. - Yrken och verksamheter. Livsfrågor med betydelsen för eleven, gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer Centralt innehåll i matematik - Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med användning av nutida och äldre måttenheter.

- LÄS MER -

Åk 4-6

Kursplan Samhällsorienterande ämnen - Yrken och verksamheter - Vad närområdets platser, byggnader, och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Matematik - Jämförelse, uppskattning och mätning. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Teknik, människa och miljö - Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

- LÄS MER -

Kursplan Teknik, människa, samhälle och miljö - Samband mellan tekniska lösningar och vetenskapliga framsteg. Historia industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, ca 1700-1900. - Industrialiseringen i Sverige och Europa. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige och olika delar av världen - Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor.

- LÄS MER -

Särskolan

Kopplingar till centralt innehåll Samhällsorienterande ämnen Att leva i Sverige - Vad närområdets platser, byggnader, och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. Centralt innehåll i Matematik, Geometri - Mätningar av vanliga måttenheter med användning av nutida och äldre metoder. Centralt innehåll i Teknik, Tekniska lösningar På Skansen kan vi visa hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid.

- LÄS MER -
Skicka förfrågan här


SFI


Särskolan


Åk 4-6

Upp