Naturstigen på Skansen

Skogen i skolan

Vi lär oss namnen på några vanliga träd och besöker ett par av de djur som trivs i skogen. Vi pratar också om skogen som råvara.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

F-klass - åk 3 Åk 4-6 Särskolan

Bokning & Info

Tidsåtgång:

1 tim

Pris:

900 kr

Skicka förfrågan här

F-klass-åk 3

Tillsammans utforskar vi vad skogen är och vad den kan ge oss. Vi lär oss om olika sorters skogar och ser vilka djur som trivs där. Djurens och växternas livscykler och anpassningar till olika årstider. Hur använde man skogen förr och idag? Vi funderar på saker som vi endast kan göra i skogen och ger tips på hur ni jobbar vidare i skolan.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin: - Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas, och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. (BI) - Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. (BI)

Lektionerna bör bokas minst 1 vecka i förväg.

- LÄS MER -

Åk 4-6

Byt ut en dag i skolan mot en skogsdag på Skansen. Här fokuserar vi framförallt på skogen och inte så mycket på djuren. Vi lär oss bland annat...

- Hur skogen fungerar som förnyelsebar resurs och rekreationsområde - Varför allemansrätten kom till och vad den innebär. - Om trä som byggnadsmaterial kopplat till våra gamla hus (teknik). - Mer om produkter gjorda av trä. - Hur skogen kan vara en energikälla?

Efter besöket hos älgen avslutar vi med en kort diskussion om hur vi kan använda skogsprodukter för att hushålla med energiförbrukningen.

Elever och lärare får med sig övningshäften hem med hänvisningar till Lgr11.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin: - Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organiser och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön (BI). - Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den (BI). - Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas (BI).

- LÄS MER -
Skicka förfrågan här


Särskolan


Åk 4–6


F-klass till Åk 3

Upp